fbpx
Postup získavania 2% z daní pre konkrétneho pacienta prostredníctvom Nadácie ADELI

Milí naši členovia KLUBU Nadácie ADELI,

aj tento rok pripravila Nadácia ADELI prehľad krokov, potrebných na darovanie 2% zo zaplatených daní.

KOHO MÔŽETE OSLOVIŤ?

– zamestnancov
– živnostníkov
– firmy
– právnické osoby – napríklad akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným
– každého, kto podáva daňové priznanie za rok 2022 a platí daň z príjmu

DLHÝ COVID znamená netušené množstvo problémov v tele (1)
COVID spúšťa problém s cievami

A teraz nie je reč len o vonkajších symptómoch, ale pôvode a dôvode problémov po COVIDE.

Vedúca Oddelenia hyperbarickej oxygenoterapie Dr. Inna Durda vychádza z pozorovaní postcovidových pacientov v rámci Postcovidovej rehabilitácie v ADELI Medical Center v Piešťanoch, za obdobie ostatných 18 mesiacov:

„Ak po prekonaní infekčnej fázy zostali alebo vznikli symptómy ako kašeľ, dýchavica, bolesti v svaloch, v kĺboch, kožné problémy, slabosť, únava, poruchy spánku, depresie, mnohé neurologické príznaky a kognitívne poruchy, sú to všetko následky COVIDu a teda prejavy postcovidového stavu.

HAUX-STARMED 2200/5,5/XL

Technologické zariadenie Centra HBO je tvorené 12miestnou pretlakovou komorou typu HAUX-STARMED 2200/5,5/XL nemeckého výrobcu HAUX-Life Support, GmbH s dodatočnými 2 miestami v predkomore. V komore je možné liečiť i pacienta na lôžku.

Maximálny prevádzkový tlak komory je 5 bar (6,5 ATA). Súčasťou základného vybavenia je vstavané plne automatizované hasiace zariadenie, audio/video monitoring pacienta, klimatizácia, počítačové/manuálne riadenie samotnej expozície, meranie % saturácie kyslíka, meranie % obsahu O2 v atmosfére komory, odsávací prístroj. Súčasťou komory je zásobovacia komora – tunel. Komora je plnená (tlakovaná) vzduchom (nie 100% kyslíkom, ako to je pri 1miestnych komorách), samotný 100% medicinálny kyslík pacienti inhalujú prostredníctvom masiek s uzatvoreným okruhom.
 • kapacita pre 12 osôb
 • možnosť ležiaceho pacienta
 • max. prevádzkový tlak 5 bar
 • plnenie atmosférickým vzduchom
 • audio/video monitoring pacienta
 • automatizované riadenie expozície
 • meranie % saturácie kyslíka a % obsahu kyslíka v atmosfére komory
 • inhalácia medicinálneho kyslíka prostredníctvom masiek s uzatvoreným okruhom
 • audio a video systém pre pacienta
 • integrované hasiace zariadenie
Rýchly kontakt

  Osobné údaje, ktoré poskytnete prostredníctvom tohto formulára bude spracúvať prevádzkovateľ: ADELI s.r.o., so sídlom Hlboká 45, 921 01 Piešťany, Slovenská republika, IČO: 35 850 655. Predmetné osobné údaje budú spracúvane pre účely poskytnutia informácií o službách a produktoch OXYMED Centra ako aj iných informácií, o ktoré požiadate a budú spracúvane na základe oprávneného záujmu.