fbpx

Hyperbarická oxygenoterápia má blahodárne účinky aj pri hojení a zotavovaní sa po úrazoch, chirurgických operáciách či ochoreniach. Dochádza pri nej k regeneračným a reparačným procesom, čo podporuje rýchlejšie hojenie, a vďaka tomu aj rýchlejší návrat späť do práce a do bežného života. Dodaný kyslík tu predstavuje podpôrnu metódu.

Výhody HBOT pri rekonvalescencii:

 • Zníženie opuchov,
 • Rýchlejšie hojenie rán
 • Menej infekčných komplikácií
 • Rýchlejšia návrat do normálného života a práce
 • Zníženie rizika reoperácie

Hyperbarická kyslíková terapia môže výrazne podporiť liečbu a rýchlosť zotavenia po mnohých úrazoch a infekciách. Kombinácia zvýšeného tlaku a vysokej koncentrácie kyslíka spôsobuje, že sa viac kyslíka rozpustí do krvi a tkanív. Takto rozpustený kyslík dokáže preniknúť do tých miest v tele, kde sa kyslík prenášajúce červené krvinky nedostanú, čím revitalizuje tkanivo, ktoré trpí nedostatočným prietokom krvi. Zvýšená hladina kyslíka v tkanivách stimuluje hojivé procesy, migráciu bielych krviniek do boja s infekciou, tvorbu nových ciev, a vďaka nej sa tiež posilňujú fibroblasty, ktoré tvoria nové tkanivá.

HAUX-STARMED 2200/5,5/XL

Technologické zariadenie Centra HBO je tvorené 12miestnou pretlakovou komorou typu HAUX-STARMED 2200/5,5/XL nemeckého výrobcu HAUX-Life Support, GmbH s dodatočnými 2 miestami v predkomore. V komore je možné liečiť i pacienta na lôžku.

Maximálny prevádzkový tlak komory je 5 bar (6,5 ATA). Súčasťou základného vybavenia je vstavané plne automatizované hasiace zariadenie, audio/video monitoring pacienta, klimatizácia, počítačové/manuálne riadenie samotnej expozície, meranie % saturácie kyslíka, meranie % obsahu O2 v atmosfére komory, odsávací prístroj. Súčasťou komory je zásobovacia komora – tunel. Komora je plnená (tlakovaná) vzduchom (nie 100% kyslíkom, ako to je pri 1miestnych komorách), samotný 100% medicinálny kyslík pacienti inhalujú prostredníctvom masiek s uzatvoreným okruhom.
 • kapacita pre 12 osôb
 • možnosť ležiaceho pacienta
 • max. prevádzkový tlak 5 bar
 • plnenie atmosférickým vzduchom
 • audio/video monitoring pacienta
 • automatizované riadenie expozície
 • meranie % saturácie kyslíka a % obsahu kyslíka v atmosfére komory
 • inhalácia medicinálneho kyslíka prostredníctvom masiek s uzatvoreným okruhom
 • audio a video systém pre pacienta
 • integrované hasiace zariadenie
Rýchly kontakt

  Osobné údaje, ktoré poskytnete prostredníctvom tohto formulára bude spracúvať prevádzkovateľ: ADELI s.r.o., so sídlom Hlboká 45, 921 01 Piešťany, Slovenská republika, IČO: 35 850 655. Predmetné osobné údaje budú spracúvane pre účely poskytnutia informácií o službách a produktoch OXYMED Centra ako aj iných informácií, o ktoré požiadate a budú spracúvane na základe oprávneného záujmu.