Pomocou kyslíka je do organizmu privádzaná energia, ktorá umožňuje optimálne fungovanie jednotlivých buniek tela. Hyperbarická oxygenoterapia je prospešná k liečbe pacientov s mnohými chronickými ochoreniami. K základným chronickým diagnózam patrí:

 • cievna mozgová príhoda – predovšetkým ischemická
 • stav po mozgovej traume
 • apalický syndróm
 • koma vigile
 • neurodegeneratívne ochorenia (Alzheimerova choroba, Parkinsonov syndróm, Sclerosis multiplex)
 • diabetes mellitus – najmä s komplikáciami tzv. diabetickej nohy
 • tinnitus
 • zle hojace sa rany rôzneho pôvodu

 

Zvýšený prísun kyslíka vplýva na:

 • presmerovanie krvného toku do poškodeného tkaniva
 • regresiu (zmenšenie) opuchu
 • stimuláciu neovaskularizácie (tvorbu nových ciev)
 • zvýšenie baktericídnej kapacity leukocytov (zvyšovanie pohlcovania mikroorganizmov bielymi krvinkami)
 • akcentáciu granulácie – urýchlenie hojenia rán
 • pooperačné stavy, zákroky jednodňovej chirurgie
 • anti-aging efekt
 • prevenciu stareckej demencie
 • podporu kognitívnych funkcií a duševnej koncentrácie
 • liečbu impotencie
 • ťažkosti v období klimaktéria
 • elimináciu dôsledkov chronickej hypoxie organizmu
 • urýchlenie regenerácie organizmu, napr. pri zvýšenej fyzickej záťaži
 • urýchlenie hojenia pri športových úrazoch a poraneniach
 • posilnenie obranyschopnosti organizmu proti infekciám, cievnym a nádorovým ochoreniam
 • zlepšenie psychického stavu ľudí trpiacich depresiou a letargiou
 • podporu rastu nových tkanív

 

HAUX-STARMED 2200/5,5/XL

Technologické zariadenie Centra HBO je tvorené 12miestnou pretlakovou komorou typu HAUX-STARMED 2200/5,5/XL nemeckého výrobcu HAUX-Life Support, GmbH s dodatočnými 2 miestami v predkomore. V komore je možné liečiť i pacienta na lôžku.

Maximálny prevádzkový tlak komory je 5 bar (6,5 ATA). Súčasťou základného vybavenia je vstavané plne automatizované hasiace zariadenie, audio/video monitoring pacienta, klimatizácia, počítačové/manuálne riadenie samotnej expozície, meranie % saturácie kyslíka, meranie % obsahu O2 v atmosfére komory, odsávací prístroj. Súčasťou komory je zásobovacia komora – tunel.

Komora je plnená (tlakovaná) vzduchom (nie 100% kyslíkom, ako to je pri 1miestnych komorách), samotný 100% medicinálny kyslík pacienti inhalujú prostredníctvom masiek s uzatvoreným okruhom.

 • kapacita pre 12 osôb
 • možnosť ležiaceho pacienta
 • max. prevádzkový tlak 5 bar
 • plnenie atmosférickým vzduchom
 • audio/video monitoring pacienta
 • automatizované riadenie expozície
 • meranie % saturácie kyslíka a % obsahu kyslíka v atmosfére komory
 • inhalácia medicinálneho kyslíka prostredníctvom masiek s uzatvoreným okruhom
 • audio a video systém pre pacienta
 • integrované hasiace zariadenie
Rýchly kontakt

Vaše údaje nie sú žiadným spôsobom spracovávané ani uchovávané