fbpx

Pomocou kyslíka je do organizmu privádzaná energia, ktorá umožňuje optimálne fungovanie jednotlivých buniek tela. Hyperbarická oxygenoterapia je prospešná k liečbe pacientov s mnohými chronickými ochoreniami. K základným chronickým diagnózam patrí:

 • Cievna mozgová príhoda – predovšetkým ischemická
 • Stav po mozgovej traume
 • Apalický syndróm
 • Koma vigile
 • Neurodegeneratívne ochorenia (Alzheimerova choroba, Parkinsonov syndróm, Sclerosis multiplex)
 • Diabetes mellitus – najmä s komplikáciami tzv. diabetickej nohy
 • Tinnitus
 • Zle hojace sa rany rôzneho pôvodu

 

Zvýšený prísun kyslíka vplýva na:

 • Presmerovanie krvného toku do poškodeného tkaniva
 • Regresiu (zmenšenie) opuchu
 • Stimuláciu neovaskularizácie (tvorbu nových ciev)
 • Zvýšenie baktericídnej kapacity leukocytov (zvyšovanie pohlcovania mikroorganizmov bielymi krvinkami)
 • Akcentáciu granulácie – urýchlenie hojenia rán
 • Pooperačné stavy, zákroky jednodňovej chirurgie
 • Anti-aging efekt
 • Prevenciu stareckej demencie
 • Podporu kognitívnych funkcií a duševnej koncentrácie
 • Liečbu impotencie
 • Ťažkosti v období klimaktéria
 • Elimináciu dôsledkov chronickej hypoxie organizmu
 • Urýchlenie regenerácie organizmu, napr. pri zvýšenej fyzickej záťaži
 • Urýchlenie hojenia pri športových úrazoch a poraneniach
 • Posilnenie obranyschopnosti organizmu proti infekciám, cievnym a nádorovým ochoreniam
 • Zlepšenie psychického stavu ľudí trpiacich depresiou a letargiou
 • Podporu rastu nových tkanív

 

HAUX-STARMED 2200/5,5/XL

Technologické zariadenie Centra HBO je tvorené 12miestnou pretlakovou komorou typu HAUX-STARMED 2200/5,5/XL nemeckého výrobcu HAUX-Life Support, GmbH s dodatočnými 2 miestami v predkomore. V komore je možné liečiť i pacienta na lôžku.

Maximálny prevádzkový tlak komory je 5 bar (6,5 ATA). Súčasťou základného vybavenia je vstavané plne automatizované hasiace zariadenie, audio/video monitoring pacienta, klimatizácia, počítačové/manuálne riadenie samotnej expozície, meranie % saturácie kyslíka, meranie % obsahu O2 v atmosfére komory, odsávací prístroj. Súčasťou komory je zásobovacia komora – tunel. Komora je plnená (tlakovaná) vzduchom (nie 100% kyslíkom, ako to je pri 1miestnych komorách), samotný 100% medicinálny kyslík pacienti inhalujú prostredníctvom masiek s uzatvoreným okruhom.
 • kapacita pre 12 osôb
 • možnosť ležiaceho pacienta
 • max. prevádzkový tlak 5 bar
 • plnenie atmosférickým vzduchom
 • audio/video monitoring pacienta
 • automatizované riadenie expozície
 • meranie % saturácie kyslíka a % obsahu kyslíka v atmosfére komory
 • inhalácia medicinálneho kyslíka prostredníctvom masiek s uzatvoreným okruhom
 • audio a video systém pre pacienta
 • integrované hasiace zariadenie
Rýchly kontakt

  Osobné údaje, ktoré poskytnete prostredníctvom tohto formulára bude spracúvať prevádzkovateľ: ADELI s.r.o., so sídlom Hlboká 45, 921 01 Piešťany, Slovenská republika, IČO: 35 850 655. Predmetné osobné údaje budú spracúvane pre účely poskytnutia informácií o službách a produktoch OXYMED Centra ako aj iných informácií, o ktoré požiadate a budú spracúvane na základe oprávneného záujmu.