fbpx

1. V čom spočíva program Post-covidová rehabilitácia?

Multidisciplinárna kombinácia rehabilitačných metód zabezpečuje komplexný, maximálny pozitívny a dlhodobý účinok po minimálne 2 týždňoch rehabilitačného programu. Na meranie potenciálneho účinku pred a po rehabilitácii používame celosvetovo uznávané systémy hodnotiace dotazníky. Uznávame holistický a integrovaný prístup a tak dosahujeme úplne jedinečné účinky na fyzické telo, myseľ i duševné rozpoloženie klienta.

2. Komu je určený program Post-covidová rehabilitácia?

Pre zdravých ľudí, ktorí sú unavení, po zotavení sa z akýchkoľvek chorôb, pacienti s chronickými chorobami akýchkoľvek orgánov a systémov, vrátane Covid-19.

Program je kontraindikovaný pre pacientov s diagnózami:

 • Arteriálna hypertenzia 2A a vyššia
 • Ischemická choroba srdca 2a a vyššia
 • Pľúcna hypertenzia
 • Akútna fáza zápalu akejkoľvek genézy (hubová, bakteriálna, vírusová)
 • Intoxikácia (had, ťažké kovy, organické toxíny, drogy atď.)
 • Závažná krvná koagulopatia
 • Onkológia (štádium N2M1)
 • Krvácajúci
 • V bezvedomí
 • Menej ako 16 rokov
 • S tracheostómiou
 • Po operácii (menej ako 3 týždne)
 • Nepočujúci a nevidiaci pacienti
 • Pacienti s neobnovenými zlomeninami
 • Náhla mozgová príhoda po dobe kratšej ako 1 mesiac
 • Pobyt na Jednotke intenzívnej starostlivosti a Anesteticko-resuscitačnom oddelení po období kratšom ako 1 mesiac
 • Sociálna odchýlka správania (agresia, hysterika)
 • Otvorené vredy (žalúdok, dvanástnik)
 • Zlyhanie obličiek
 • Zástava srdca
 • Zlyhanie pečene
 • Hnačka (Kronova choroba, cholera atď.)
 • Inkontinencia moču
 • Pneumotorax
 • Kardiomyopatia
 • Tuberkulóza červená

3. Z akých terapií sa skladá Post-covidová rehabilitácia?

 • Hodnotenie respiračných funkcií a lekárska prehliadka
 • Dýchacie cvičenia
 • Spirometrické cvičenia
 • Meditácia
 • Liečba zvukovou rezonanciou
 • Zvuková terapia
 • Aromaterapia
 • Fyzioterapia hrudníka
 • Stimulačná masáž
 • Manuálna terapia
 • HBOT – hyperbarická oxygenoterapia
 • Lekárska gymnastika

4. Aká dlho trvá Post-covidová rehabilitácia?

 • 2 týždne v centre a domáca rehabilitácia. Odporúča sa celkovo rehabilitovať  minimálne 90 dní.

5. Môžeme liečbu predĺžiť na 3 alebo 4 týždne?

 • Predĺženie je neobmedzené

6. Aké informácie potrebujeme od pacienta?

 • Zdravotné záznamy
 • Dotazník o vhodnosti rehabilitačnej liečby
 • Konkrétne analýzy, v závislosti od vášho stavu (po získaní lekárskej správy a vyhodnotení predchádzajúcej liečby)

7. Aká je úroveň ubytovania pacientov?

 • Štandardná 2 hviezdičková hotelová izba.

 

[popup_trigger id=“1464″ tag=“a“ classes=“button_podstranky popup center“]MÁTE OTÁZKY?[/popup_trigger]

 

HAUX-STARMED 2200/5,5/XL

Technologické zariadenie Centra HBO je tvorené 12miestnou pretlakovou komorou typu HAUX-STARMED 2200/5,5/XL nemeckého výrobcu HAUX-Life Support, GmbH s dodatočnými 2 miestami v predkomore. V komore je možné liečiť i pacienta na lôžku.

Maximálny prevádzkový tlak komory je 5 bar (6,5 ATA). Súčasťou základného vybavenia je vstavané plne automatizované hasiace zariadenie, audio/video monitoring pacienta, klimatizácia, počítačové/manuálne riadenie samotnej expozície, meranie % saturácie kyslíka, meranie % obsahu O2 v atmosfére komory, odsávací prístroj. Súčasťou komory je zásobovacia komora – tunel. Komora je plnená (tlakovaná) vzduchom (nie 100% kyslíkom, ako to je pri 1miestnych komorách), samotný 100% medicinálny kyslík pacienti inhalujú prostredníctvom masiek s uzatvoreným okruhom.
 • kapacita pre 12 osôb
 • možnosť ležiaceho pacienta
 • max. prevádzkový tlak 5 bar
 • plnenie atmosférickým vzduchom
 • audio/video monitoring pacienta
 • automatizované riadenie expozície
 • meranie % saturácie kyslíka a % obsahu kyslíka v atmosfére komory
 • inhalácia medicinálneho kyslíka prostredníctvom masiek s uzatvoreným okruhom
 • audio a video systém pre pacienta
 • integrované hasiace zariadenie
Rýchly kontakt

  Osobné údaje, ktoré poskytnete prostredníctvom tohto formulára bude spracúvať prevádzkovateľ: ADELI s.r.o., so sídlom Hlboká 45, 921 01 Piešťany, Slovenská republika, IČO: 35 850 655. Predmetné osobné údaje budú spracúvane pre účely poskytnutia informácií o službách a produktoch OXYMED Centra ako aj iných informácií, o ktoré požiadate a budú spracúvane na základe oprávneného záujmu.