fbpx

Diabetes mellitus

Diabetes mellitus (DM) je definovaný ako skupina metabolických ochorení, charakterizovaná chronickou hyperglykémiou spôsobenou poruchou sekrécie, alebo účinku inzulínu, prípadne ich kombináciou. DM je chronické ochorenie, ktoré po rokoch trvania spôsobuje nezvratné zmeny vedúce k poškodeniu tkanív organizmu.

HBOT je cennou doplnkovou metódou liečby diabetických zmien na koži hlavne dolných končatín, ktoré vznikajú na podklade zhoršenia krvného zásobovania pri poškodí drobných ciev a kapilár.

 • Urýchľuje hojenie
 • Znižuje riziko vysokej amputácie o 60%
 • Zvyšuje množstvo kompletne zahojených diabetických rán v dlhodobom horizonte

 

Je dokázané, že u pacientov so syndrómom diabetickej nohy, HBOT významne znižuje riziko amputácie až o 50 % a môže skrátiť dobu liečenia.

V štúdii, v ktorej bolo zaradených 28 pacientov s chronickými neuropatickými neischemickými defektmi I-III stupňa podľa Wagnera, sa jednoznačne znížil veľkosť defektu o 41 %. Po štyroch týždňoch sa dvaja pacienti po liečbe HBO vyliečili úplne.

Zo 68 pacientov so syndrómom diabetickej nohy II – IV Wagnerovho stupňa, 35 pacientov absolvovalo expozície v hyperbarickej komore. 33 pacientov bolo zaradených do kontrolnej skupiny bez aplikácie hyperbarickej oxygenoterapie. HBO skupina mala dokázateľné nižšie riziko amputácie. Detailná analýza preukázala najväčší pozitívny vplyv HBO na zníženie amputácie u najťažších defektov IV Wagnerovho stupňa (2/22 HBO vs. 11/20 kontrolná skupina).

Na Slovensku je k 31. 12. 2009 evidovaných 337 187 diabetikov, z toho diabetikov 2. typu je 303 265. 25% diabetikov má vážnu léziu dolnej končatiny, komplikácia diabetu – amputácia dolnej končatiny je u 4 292 pacientov ročne.

Adekvátna dodávka kyslíka je základným faktorom pre kontrolu infekcie a hojenia rán. Dýchanie čistého medicínskeho 100 % kyslíka pod zvýšeným tlakom než je tlak atmosférický má priaznivý vplyv na hojenie diabetických rán (vredov)

 

Čo na to odborníci?

Existuje celá rada lekárskych štúdií, ktoré preukazujú liečebný a ekonomická efekt využitia HBO pri syndróme diabetickej nohy.

ABIDIA 2000

Práca skúmala v prospektívnej štúdii 18 pacientov trpiacich ischemickými defektmi, Wagner skóre II.

HBO bola aplikovaná 1 x denne 90 minút pri tlaku  2,5 ATA spolu 30 sedení. Po šiestich týždňoch sa v HBO skupine zahojilo 5 z 8 pacientov oproti kontrolnej skupine, v ktorej sa zahojil 1 z 8 pacientov

Abidia A, Laden G, Kuthan G. et al:
The role of hyperbaric oxygen therapy in ischaemic diabetic lower extremity ulcers:
a double-blind randomised control trial.
Eur J Vasc Endovasc Surg, 25, 2003: 513 – 518

KESSLER 2003

Do štúdie bolo zahrnutých 28 pacientov s neuropatickými defektmi Wagner skóre I-III.

HBO skupina (14 pacientov) bola liečená 2 krát denne 90 minút pri tlaku 2,5 ATA počas 2 týždňov, 5 expozícií týždenne. Kontrolná skupina (13 pacientov) bola liečená štandardnou terapiou. Výsledok: V druhom týždni štúdie bolo zmenšenie veľkosti defektov jednoznačne väčšie (41%) v HBO skupine oproti kontrolnej skupine. Po 4 týždňoch boli 2 pacienti z HBO skupiny vyliečení úplne. V kontrolnej skupine sa nikto nevyliečil.

Kessler L, Bilbault P, Ortega F et al:
Hyperbaric oxygenation accelerates the healing rate of nonischemic chronic diabetic foot ulcers.
Diab Care, 26, 2003: 2378 – 2382

Liečba hyperbarickou komorou nielen účinná, ale aj ekonomicky výhodná

Na tému posúdenia efektivity HBO v liečbe diabetickej nohy sa konala v Londýne v roku 1998 IV. Európska konsenzuálna konferencia a v roku 2006 VIII. Európska konsenzuálna konferencia v Ravene. Význam využitia HBO u diabetickej nohy je rovnako súčasťou metaanalýzy v rámci uznávaného systému Cochrane Review. Záverom je, že u pacientov s ulceráciou v rámci HBO významne znižuje vysoké riziko amputácie s veľkou šancou na zahojenie behom jedného roku. V mnohých štúdiách boli hodnotené náklady na liečbu a následnú starostlivosť o pacientov s diabetickou nohou. Posledná štúdia uverejnená v International Journal of Technology Assesment in Health Care predstavuje výsledky z Kanady, kde boli hodnotené náklady na liečbu v dvanásťročnom období u pacientov s a bez aplikácie hyperbarickej oxygenoterapie. Úspora nákladov u pacientov s HBO predstavovala výšku 10 000 kanadských dolárov.

HAUX-STARMED 2200/5,5/XL

Technologické zariadenie Centra HBO je tvorené 12miestnou pretlakovou komorou typu HAUX-STARMED 2200/5,5/XL nemeckého výrobcu HAUX-Life Support, GmbH s dodatočnými 2 miestami v predkomore. V komore je možné liečiť i pacienta na lôžku.

Maximálny prevádzkový tlak komory je 5 bar (6,5 ATA). Súčasťou základného vybavenia je vstavané plne automatizované hasiace zariadenie, audio/video monitoring pacienta, klimatizácia, počítačové/manuálne riadenie samotnej expozície, meranie % saturácie kyslíka, meranie % obsahu O2 v atmosfére komory, odsávací prístroj. Súčasťou komory je zásobovacia komora – tunel. Komora je plnená (tlakovaná) vzduchom (nie 100% kyslíkom, ako to je pri 1miestnych komorách), samotný 100% medicinálny kyslík pacienti inhalujú prostredníctvom masiek s uzatvoreným okruhom.
 • kapacita pre 12 osôb
 • možnosť ležiaceho pacienta
 • max. prevádzkový tlak 5 bar
 • plnenie atmosférickým vzduchom
 • audio/video monitoring pacienta
 • automatizované riadenie expozície
 • meranie % saturácie kyslíka a % obsahu kyslíka v atmosfére komory
 • inhalácia medicinálneho kyslíka prostredníctvom masiek s uzatvoreným okruhom
 • audio a video systém pre pacienta
 • integrované hasiace zariadenie
Rýchly kontakt

  Osobné údaje, ktoré poskytnete prostredníctvom tohto formulára bude spracúvať prevádzkovateľ: ADELI s.r.o., so sídlom Hlboká 45, 921 01 Piešťany, Slovenská republika, IČO: 35 850 655. Predmetné osobné údaje budú spracúvane pre účely poskytnutia informácií o službách a produktoch OXYMED Centra ako aj iných informácií, o ktoré požiadate a budú spracúvane na základe oprávneného záujmu.