fbpx

Dekompresná choroba, známa aj ako potápačská choroba je stav, ktorým sa v akútnej medicíne označuje stav pacientov, ktorí boli vystavení prudkej zmene tlaku vodného prostredia. Čo spôsobuje tento stav? Ako vieme, plyny sa pod zvýšeným tlakom rozpúšťajú v tekutinách oveľa ľahšie a rýchlejšie. Dusík, ktorý tvorí 71 % našej krvi, v niekoľkometrovej hĺbke mení skupenstvo. Čo samo o sebe nepredstavuje riziko. Akonáhle však potápač začne stúpať k hladine príliš rýchlo, môžu sa tieto rozpustené bubliny dusíka môžu uvoľniť a vytvoriť bubliny v krvi a tkanivách. Tieto bubliny môžu narušiť prietok krvi, spôsobiť zápaly a poškodenie tkanív, čo môže mať za následok rôzne symptómy.

Symptómy dekompresnej choroby môžu zahŕňať:

 1. Bolesti kĺbov a svalov: Postihnutí môžu pociťovať silné bolesti v kĺboch a svaloch, často nazývané „potápačská bolesť“.
 2. Kožné vyrážky: Môžu sa objaviť vyrážky, ktoré môžu pripomínať popáleniny.
 3. Dýchavičnosť: Osoby s dekompresnou chorobou môžu mať ťažkosti s dýchaním.
 4. Neurologické príznaky: Môžu sa objaviť problémy so sústredením, dezorientácia, závraty a iné neurologické príznaky.
 5. Zažívacie problémy: Nauzea (nevoľnosť) a zvracanie.
 6. Ochabnutie svalov: V niektorých prípadoch môže dekompresná choroba spôsobiť ochabnutie svalov až do paralýzy.

Liečba dekompresnej choroby si vyžaduje neodkladnú návštevu lekára. Aby sa minimalizovali následky tejto choroby musí o ďalšom postupe rozhodnúť jedine lekár. Liečba sa zvyčajne uskutočňuje v špecializovanej hyperbarickej komore, ktorá umožňuje kontrolované ovládanie výšky tlaku a dodávanie kyslíka. Tu je niekoľko krokov, ktoré sa zvyčajne aplikujú pri liečbe dekompresnej choroby:

 1. HBOT Terapia v hyperbarickej komore. Pacient je umiestnený do hyperbarickej komory, kde je tlak vzduchu zvýšený, čo umožňuje rýchlo rozpúšťať bubliny dusíka v krvi a tkanivách. Rozpustením bublín dusíka sa redukuje miera poškodenia organizmu.
 2. Dávkovanie kyslíka: Kyslíková terapia môže byť zahájená okamžite po diagnostikovaní dekompresnej choroby ešte pred umiestnením pacienta do hyperbarickej komory. Dodávaním čistého medicínskeho kyslíka sa pomáha odstrániť dusík z tela a minimalizovať poškodenie.
 3. Hydratácia a podporná liečba: Pacienti môžu byť hydratovaní intravenózne, a to buď na zníženie príznakov alebo na podporu regenerácie po liečbe v hyperbarickej komore. Taktiež sa môžu podávať lieky na zmiernenie bolesti a zmiernenie iných príznakov.

Kľúčová je prirodzene osobná zodpovednosť pri športovom potápaní. Dekompresnej chorobe zabránime dodržiavaním správnych postupov pri potápaní, rešpektovaním hĺbkových obmedzení pri potápaní a dodržiavaním časových limitov pri stúpaní na povrch vodnej hladiny.

HAUX-STARMED 2200/5,5/XL

Technologické zariadenie Centra HBO je tvorené 12miestnou pretlakovou komorou typu HAUX-STARMED 2200/5,5/XL nemeckého výrobcu HAUX-Life Support, GmbH s dodatočnými 2 miestami v predkomore. V komore je možné liečiť i pacienta na lôžku.

Maximálny prevádzkový tlak komory je 5 bar (6,5 ATA). Súčasťou základného vybavenia je vstavané plne automatizované hasiace zariadenie, audio/video monitoring pacienta, klimatizácia, počítačové/manuálne riadenie samotnej expozície, meranie % saturácie kyslíka, meranie % obsahu O2 v atmosfére komory, odsávací prístroj. Súčasťou komory je zásobovacia komora – tunel. Komora je plnená (tlakovaná) vzduchom (nie 100% kyslíkom, ako to je pri 1miestnych komorách), samotný 100% medicinálny kyslík pacienti inhalujú prostredníctvom masiek s uzatvoreným okruhom.
 • kapacita pre 12 osôb
 • možnosť ležiaceho pacienta
 • max. prevádzkový tlak 5 bar
 • plnenie atmosférickým vzduchom
 • audio/video monitoring pacienta
 • automatizované riadenie expozície
 • meranie % saturácie kyslíka a % obsahu kyslíka v atmosfére komory
 • inhalácia medicinálneho kyslíka prostredníctvom masiek s uzatvoreným okruhom
 • audio a video systém pre pacienta
 • integrované hasiace zariadenie
Rýchly kontakt

  Osobné údaje, ktoré poskytnete prostredníctvom tohto formulára bude spracúvať prevádzkovateľ: ADELI s.r.o., so sídlom Hlboká 45, 921 01 Piešťany, Slovenská republika, IČO: 35 850 655. Predmetné osobné údaje budú spracúvane pre účely poskytnutia informácií o službách a produktoch OXYMED Centra ako aj iných informácií, o ktoré požiadate a budú spracúvane na základe oprávneného záujmu.