fbpx

Unikátna Post-covidová rehabilitácia

OXYMED, centrum hyperbarickej oxygenoterapie v Piešťanoch je prvé, ktoré prichádza s komplexne zostaveným špeciálnym Post-covidovým programom pre stavy súvisiace s dlhotrvajúcimi následkami ochorenia COVID-19.

Jedinečná Post-covidová rehabilitácia pozostáva z 2-týždenného rehabilitačného pobytu s individuálne nastaveným programom pre každého pacienta v rozsahu 4-5 terapeutických jednotiek denne. Príchodu na rehabilitáciu predchádza zaslanie lekárskych správ a vyplnenie lekárskeho dotazníka, ako aj vstupné vyšetrenie. Rozmanitosť zdravotného stavu pacienta si vyžiada individuálny prístup a zostavenie terapií smerujúce k rehabilitačnému cieľu.

Počas pobytu pracujeme:

 • na zlepšení respiračných symptómov a dychovej nedostatočnosti
 • na zlepšení fyzickej výkonnosti
 • na rozvíjaní dôvery vo fyzickú odolnosť prostredníctvom cielenej odbornej prípravy
 • na zlepšení psychického rozpoloženia pacienta
 • na zlepšení intelektuálneho výkonu

Terapie Post-covidovej rehabilitácie

Ľudia, ktorí prekonali ťažký priebeh COVID-u, môžu trpieť znížením vitálnej kapacity pľúc, ale aj poškodením orgánov a ich nedostatočnou funkčnosťou. Nie zriedka trpia pacienti depresiami, posttraumatickou stresovou poruchou, zlou pamäťou a zníženou schopnosťou koncentrácie. Súčasťou Post-covidovej rehablitácie je

 • HBOT (hyperbarická oxygenoterapia v hyperbarickej komore)
 • tréning dýchania so spirometrom
 • pravidelné dychové cvičenia
 • fyzioterapia
 • meditácia
 • zvuková rezonančná terapia
 • aromaterapia
 • tanec alebo beh

Hyperbarická komora je jednou zo základných súčastí Post-covidovej rehabilitácie. 75 minútová denná terapia nepredstavuje pre pacienta žiadnu námahu, pritom v jeho organizme prebiehajú významné ozdravné procesy.

Rehabilitačný pobyt je však možné absolvovať, aj keď je pre Vás liečba HBOT nie je vhodná. Skladba terapií je zostavená individuálne, podľa zdravotného stavu a konkrétneho rehabilitačného cieľa pacienta tak, aby sa komplexný zdravotný stav zlepšil a pacient sa mohol zaradiť do bežného života a zvádal svoje povinnosti.

Následný plán poskytuje bezproblémový prechod na ambulantnú liečbu. Intenzita Postcovidovej rehabilitácie, ako aj skladba terapií, je vždy v súlade s aktuálnym zdravotným a psychickým stavom pacienta. Podmienkou na jej absolvovanie je zotavenie sa z akútnej fázy respiračného ochorenia, negatívne testy na infekciu Sars-Cov-2 a vek nad 16 rokov.

Rehabilitačnú intervenciu multidisciplinárneho charakteru zdôrazňujú aj odborné spoločnosti ATS aj ERS. (American thoracic society, americká spoločnosť ochorení hrudníka so sídlom v New Yorku a European respiratory society, Európsky respiračná spoločnosť so sídlom v Lausanne.)

[popup_trigger id=“1464″ tag=“a“ classes=“button_podstranky popup center“]MÁTE OTÁZKY?[/popup_trigger]

 

HAUX-STARMED 2200/5,5/XL

Technologické zariadenie Centra HBO je tvorené 12miestnou pretlakovou komorou typu HAUX-STARMED 2200/5,5/XL nemeckého výrobcu HAUX-Life Support, GmbH s dodatočnými 2 miestami v predkomore. V komore je možné liečiť i pacienta na lôžku.

Maximálny prevádzkový tlak komory je 5 bar (6,5 ATA). Súčasťou základného vybavenia je vstavané plne automatizované hasiace zariadenie, audio/video monitoring pacienta, klimatizácia, počítačové/manuálne riadenie samotnej expozície, meranie % saturácie kyslíka, meranie % obsahu O2 v atmosfére komory, odsávací prístroj. Súčasťou komory je zásobovacia komora – tunel. Komora je plnená (tlakovaná) vzduchom (nie 100% kyslíkom, ako to je pri 1miestnych komorách), samotný 100% medicinálny kyslík pacienti inhalujú prostredníctvom masiek s uzatvoreným okruhom.
 • kapacita pre 12 osôb
 • možnosť ležiaceho pacienta
 • max. prevádzkový tlak 5 bar
 • plnenie atmosférickým vzduchom
 • audio/video monitoring pacienta
 • automatizované riadenie expozície
 • meranie % saturácie kyslíka a % obsahu kyslíka v atmosfére komory
 • inhalácia medicinálneho kyslíka prostredníctvom masiek s uzatvoreným okruhom
 • audio a video systém pre pacienta
 • integrované hasiace zariadenie
Rýchly kontakt

  Osobné údaje, ktoré poskytnete prostredníctvom tohto formulára bude spracúvať prevádzkovateľ: ADELI s.r.o., so sídlom Hlboká 45, 921 01 Piešťany, Slovenská republika, IČO: 35 850 655. Predmetné osobné údaje budú spracúvane pre účely poskytnutia informácií o službách a produktoch OXYMED Centra ako aj iných informácií, o ktoré požiadate a budú spracúvane na základe oprávneného záujmu.