fbpx

Hyperbarická komora pomáha pri ťažkých neurologických poruchách

Parkinsonova choroba je relatívne časté ochorenie, ktoré sa objavuje najčastejšie u starších ľudí, ale môže sa prejaviť aj v mladšom veku. U niektorých ľudí sa prejavuje demenciou, u iných Parkinsonovou chorobou. Príčina jej vzniku nie je známa.

Odborníci tvrdia, že  vzniká na podklade degeneratívneho zániku nervových buniek. V prvom rade je to následok straty dopamínu v mozgových centrách, ktoré kontrolujú pohyb. Môže ju zapríčiniť strata buniek, ktoré uvoľňujú v týchto miestach dopamín, alebo strata buniek v oblastiach, ktoré riadia pohyb v sivej hmote mozgu (v bazálnych gangliách) Parkinsonovu chorobu môžu spôsobiť rôzne poškodenia.

Primárne príznaky:
 • Tras (tremor)
 • Svalová stuhnutosť(rigidita)
 • Bradykinézia (spomalenie pohybov)
Sekundárne príznaky:
 • Porucha chôdze
 • Porucha písma
 • Porucha reči
 • Zmena mimiky
 • Strata čuchu
 • Depresia

Pacientom s Parkinsonom svitá nová nádej

Je povzbudzujúce, že talianski a ruskí vedci publikovali úspechy pri liečbe tohto ochorenia. Práve HBOT možno poskytne nádej, ktorú pacienti hľadajú.

Hyperbarický kyslík je jediným liekom, ktorý dokáže pôsobiť priamo na príčinu neurologického ochorenia. Výsledkom sú trvalé zmeny funkčnosti mozgového tkaniva vďaka zlepšenému zásobovaniu krvou a povzbudzujúcemu vplyvu kyslíka na poškodené bunky, ktoré sa nachádzajú v oblasti s nízkym prietokom krvi. Z našich skúseností vyplýva, že 30 expozícií je u mnohých pacientov prahom permanentného účinku.

HAUX-STARMED 2200/5,5/XL

Technologické zariadenie Centra HBO je tvorené 12miestnou pretlakovou komorou typu HAUX-STARMED 2200/5,5/XL nemeckého výrobcu HAUX-Life Support, GmbH s dodatočnými 2 miestami v predkomore. V komore je možné liečiť i pacienta na lôžku.

Maximálny prevádzkový tlak komory je 5 bar (6,5 ATA). Súčasťou základného vybavenia je vstavané plne automatizované hasiace zariadenie, audio/video monitoring pacienta, klimatizácia, počítačové/manuálne riadenie samotnej expozície, meranie % saturácie kyslíka, meranie % obsahu O2 v atmosfére komory, odsávací prístroj. Súčasťou komory je zásobovacia komora – tunel. Komora je plnená (tlakovaná) vzduchom (nie 100% kyslíkom, ako to je pri 1miestnych komorách), samotný 100% medicinálny kyslík pacienti inhalujú prostredníctvom masiek s uzatvoreným okruhom.
 • kapacita pre 12 osôb
 • možnosť ležiaceho pacienta
 • max. prevádzkový tlak 5 bar
 • plnenie atmosférickým vzduchom
 • audio/video monitoring pacienta
 • automatizované riadenie expozície
 • meranie % saturácie kyslíka a % obsahu kyslíka v atmosfére komory
 • inhalácia medicinálneho kyslíka prostredníctvom masiek s uzatvoreným okruhom
 • audio a video systém pre pacienta
 • integrované hasiace zariadenie
Rýchly kontakt

  Osobné údaje, ktoré poskytnete prostredníctvom tohto formulára bude spracúvať prevádzkovateľ: ADELI s.r.o., so sídlom Hlboká 45, 921 01 Piešťany, Slovenská republika, IČO: 35 850 655. Predmetné osobné údaje budú spracúvane pre účely poskytnutia informácií o službách a produktoch OXYMED Centra ako aj iných informácií, o ktoré požiadate a budú spracúvane na základe oprávneného záujmu.