fbpx

ADELI Medical Center

ADELI Centrum je medzinárodné rehabilitačné centrum s mimoriadne intenzívnou, nanajvýš individuálnou terapiou a starostlivosťou. Tento koncept a vyžívanie poznatkov kozmickej medicíny a iných vedomostí, zaručujú maximálny stupeň úspešnosti liečby u každého pacienta.

Kúpele Piešťany

Kúpele Piešťany

Prírodné liečivé zdroje – termálna minerálna voda a unikátne sírne liečivé bahno – boli základom pre vznik Piešťanských kúpeľov. Svetoznámymi sa stali vďaka moderným metódam liečby reumatizmu a iných ochorení pohybového aparátu, ale aj prekrásnemu kúpeľnému parku, bohatému kultúrnemu a spoločenskému životu, širokým možnostiam športového vyžitia a aktívneho oddychu.

Mesto Piešťany

Mesto Piešťany

Piešťany sú kúpeľné mesto na Slovensku, sídlo okresu a mnohých vedeckých inštitúcií. Je medzinárodným strediskom liečby reumatických chorôb a významným regionálnym centrom kultúry, školstva, športu a rekreácie. Hospodárstvo mesta je závislé na liečebnej starostlivosti, turistickom ruchu, elektrotechnickom, strojárskom a potravinárskom priemysle. Preteká ním rieka Váh. Má nížinné, teplé a suché podnebie.

Občianske združenie malíček

Občianske združenie malíček

Občianske združenie malíček podporuje rodiny s predčasne narodenými deťmi. Poskytuje im informácie, poradenstvo a rôzne formy podpory v zložitej životnej situácii. Spolupracuje tiež s odborníkmi z radov neonatológov, psychológov, detských neurológov, pediatrov a ďalších lekárskych profesií.

Patrónkou občianskeho združenia malíček je slovenská herečka a seriálová pediatrička Zdena Studenková.

Slovenský paralympijský výbor

Slovenský paralympijský výbor

Slovenský paralympijský výbor (SPV) vznikol 31. januára 1995. SPV je uznaným členom Medzinárodného paralympijského výboru (MPV) združujúceho 168 členských štátov sveta, a Európskeho paralympijského výboru (EPV) ktorý má 52 členov. SPV má postavenie autonómnej, nezávislej a nepolitickej organizácie a je oprávnený riadiť paralympijské hnutie na území SR. SPV podporuje rozvoj paralympijských športov a disciplín, umožňujúc pritom výber športu podľa postihnutia a daností športovca.

Cukrovka n.f.

Cukrovka n.f.

je združenie finančných prostriedkov určených na plnenie všeobecne prospešného účelu v oblasti ochrany a podpory zdravia, vzdelávania, výskumu a vývoja, pričom sa zameria najmä na: podporu formou príspevku na nákup zdravotníckych pomôcok, diagnostických prístrojov, zariadení a materiálu súvisiacich s ochranou a podporou zdravia a vzdelávania, podporu formou príspevku na výskum a vývoj nových zdravotníckych pomôcok, diagnostických prístrojov, zariadení a materiálov, finančnú podporu rôznych foriem vzdelávania, nákup odbornej literatúry a podporu výmenných a ozdravných pobytov. Pod patronátom Ústavu polymérov SAV

HAUX-STARMED 2200/5,5/XL

Technologické zariadenie Centra HBO je tvorené 12miestnou pretlakovou komorou typu HAUX-STARMED 2200/5,5/XL nemeckého výrobcu HAUX-Life Support, GmbH s dodatočnými 2 miestami v predkomore. V komore je možné liečiť i pacienta na lôžku.

Maximálny prevádzkový tlak komory je 5 bar (6,5 ATA). Súčasťou základného vybavenia je vstavané plne automatizované hasiace zariadenie, audio/video monitoring pacienta, klimatizácia, počítačové/manuálne riadenie samotnej expozície, meranie % saturácie kyslíka, meranie % obsahu O2 v atmosfére komory, odsávací prístroj. Súčasťou komory je zásobovacia komora – tunel. Komora je plnená (tlakovaná) vzduchom (nie 100% kyslíkom, ako to je pri 1miestnych komorách), samotný 100% medicinálny kyslík pacienti inhalujú prostredníctvom masiek s uzatvoreným okruhom.
 • kapacita pre 12 osôb
 • možnosť ležiaceho pacienta
 • max. prevádzkový tlak 5 bar
 • plnenie atmosférickým vzduchom
 • audio/video monitoring pacienta
 • automatizované riadenie expozície
 • meranie % saturácie kyslíka a % obsahu kyslíka v atmosfére komory
 • inhalácia medicinálneho kyslíka prostredníctvom masiek s uzatvoreným okruhom
 • audio a video systém pre pacienta
 • integrované hasiace zariadenie
Rýchly kontakt

  Osobné údaje, ktoré poskytnete prostredníctvom tohto formulára bude spracúvať prevádzkovateľ: ADELI s.r.o., so sídlom Hlboká 45, 921 01 Piešťany, Slovenská republika, IČO: 35 850 655. Predmetné osobné údaje budú spracúvane pre účely poskytnutia informácií o službách a produktoch OXYMED Centra ako aj iných informácií, o ktoré požiadate a budú spracúvane na základe oprávneného záujmu.