fbpx

Ak chcete absolvovať hyperbarickú oxygenoterapiu, je potrebné nás kontaktovať telefonicky alebo mailom. Možná je tiež osobná konzultácia na našom pracovisku. Počas prvého kontaktu zhodnotíme, či je vaša diagnóza liečiteľná v komore, akú zdravotnú dokumentáciu potrebujete priniesť k vstupnej prehliadke a dohodneme si možnosti liečby aj z časového hľadiska.

Všetci pacienti, u ktorých je indikovaná HBO terapia, pred prvým vstupom do hyperbarickej komory absolvujú lekársku konzultáciu a dôkladné vyšetrenie u lekára hyperbarickej komory. Lekár odporučí počet expozícií podľa aktuálneho zdravotného stavu pacienta. Po vyšetrení lekárom si naplánujete vhodné termíny s personálom na recepcii OXYMED centra.

Na lekársku prehliadku k HBO terapii odporúčame pacientom priniesť si so sebou:

 • Interné vyšetrenie u dospelých osôb nad 70 rokov, vrátane EKG
 • U detí potvrdenie o bezinfekčnosti
 • Posledný aktuálny lekársky nález týkajúci sa diagnózy a liečby
 • ORL vyšetrenie vrátanie tympanografie so zreteľom na budúcu expozíciu v hyperbarickej komore (ORL vyšetrenie je možné za poplatok absolvovať aj v našom centre)

Hyperbarická oxygenoterapia je súčasťou komplexného a plynulého liečebného procesu, nie je liečebným spôsobom izolovaným od ostatných liečebných metód. Je to spôsob liečby, pri ktorej pacient v pretlakovej komore dýcha čistý medicínsky kyslík pod pretlakom vyšším ako 1 bar, teda v rozsahu 0,2-0,3 MPa a doby trvania od 60 do 120 min.

Priebeh expozície
Pred začatím expozície absolvuje každý pacient vstupnú prehliadku u lekára hyperbarického centra. Počas terapie pacienti dýchajú za pomoci tvárovej masky alebo certifikovanej helmy pod zvýšeným tlakom 2,2 ATA čistý medicínsky kyslík. Expozícia trvá 75 minút. Celý priebeh terapie je pod neustálou kontrolou medicínskeho personálu (lekára a zdravotných sestier) a certifikovaných operátorov hyperbarickej komory, ktorí sledujú a kontrolujú bezpečnosť pacientov. Sú pripravení kedykoľvek reagovať na ich potreby či zasiahnuť v prípade neočakávaných okolností. Terapia je bezbolestná a neinvazívna.

Pre maximálne pohodlie pacientov sú v komore umiestnené komfortné kreslá. Moderná komora Oxymed centra umožňuje počas sedenia pacientom sledovať na špeciálnych obrazovkách film alebo počúvať hudbu.
Bezpečnostné opatrenia

Z bezpečnostných dôvodov je potrebné, aby ste mali oblečenie zo 100% bavlny, ktoré Vám na terapiu bezplatne poskytneme. Samozrejmou súčasťou centra je aj šatňa s uzamykateľnými skrinkami na osobné veci. Pred vstupom do komory si prosím odstráňte make-up, neaplikujte krémy a masti, parfémy, ani laky na vlasy. Pokiaľ máte otvorenú ranu, prekryte ju len sterilným obväzom. V prípade, že si nie ste istý vhodnosťou predmetov, obráťte sa na náš personál, ktorý Vám rád pomôže. Prosíme o pochopenie pri kontrolovaní týchto opatrení, ide o Vašu bezpečnosť. Viacej o zakázaných predmetoch sa tiež dozviete tu.

HAUX-STARMED 2200/5,5/XL

Technologické zariadenie Centra HBO je tvorené 12miestnou pretlakovou komorou typu HAUX-STARMED 2200/5,5/XL nemeckého výrobcu HAUX-Life Support, GmbH s dodatočnými 2 miestami v predkomore. V komore je možné liečiť i pacienta na lôžku.

Maximálny prevádzkový tlak komory je 5 bar (6,5 ATA). Súčasťou základného vybavenia je vstavané plne automatizované hasiace zariadenie, audio/video monitoring pacienta, klimatizácia, počítačové/manuálne riadenie samotnej expozície, meranie % saturácie kyslíka, meranie % obsahu O2 v atmosfére komory, odsávací prístroj. Súčasťou komory je zásobovacia komora – tunel. Komora je plnená (tlakovaná) vzduchom (nie 100% kyslíkom, ako to je pri 1miestnych komorách), samotný 100% medicinálny kyslík pacienti inhalujú prostredníctvom masiek s uzatvoreným okruhom.
 • kapacita pre 12 osôb
 • možnosť ležiaceho pacienta
 • max. prevádzkový tlak 5 bar
 • plnenie atmosférickým vzduchom
 • audio/video monitoring pacienta
 • automatizované riadenie expozície
 • meranie % saturácie kyslíka a % obsahu kyslíka v atmosfére komory
 • inhalácia medicinálneho kyslíka prostredníctvom masiek s uzatvoreným okruhom
 • audio a video systém pre pacienta
 • integrované hasiace zariadenie
Rýchly kontakt

  Osobné údaje, ktoré poskytnete prostredníctvom tohto formulára bude spracúvať prevádzkovateľ: ADELI s.r.o., so sídlom Hlboká 45, 921 01 Piešťany, Slovenská republika, IČO: 35 850 655. Predmetné osobné údaje budú spracúvane pre účely poskytnutia informácií o službách a produktoch OXYMED Centra ako aj iných informácií, o ktoré požiadate a budú spracúvane na základe oprávneného záujmu.