fbpx
Náhla mozgová príhoda alebo mozgový infarkt je naliehavý stav spôsobený nedokrvením určitej oblasti mozgu, čo má za následok spravidla rozvoj slabosti končatín rôzneho stupňa, poruchu reči, často zraku a rovnováhy.Vo svete každoročne utrpí mozgovú príhodu asi 6 miliónov ľudí a čoraz viac sú postihnutí  mladší ľudia.

I keď ľudský mozog tvorí len 2% z celkovej hmotnosti človeka, pre svoju činnosť potrebuje až 20% z celkovej spotreby kyslíka potrebného pre celé ľudské telo. Pri mozgovom infarkte je prerušený prítok krvi do určitej časti mozgu a tým aj dodávka kyslíka.

Vo včasnej fáze dochádza najprv k poruche funkcie mozgových buniek, ktorá je v prípade  obnovy dodávky kyslíka ešte obnoviteľná. Pri dlhšie trvajúcom nedostatku kyslíka však nastáva smrť mozgovej bunky, s ňou spojené trvalé poškodenie mozgu a z toho vyplývajúci pohybový, či rečový deficit.

 

Ako pomáha hyperbarická oxygenoterapia pri liečbe akútnej mozgovej príhody?

Aplikácia hyperbarickej oxygenoterapie po mozgovej príhode dokáže zlepšiť dodávku kyslíka do postihnutej oblasti mozgu a tým zabrániť ďalšiemu poškodeniu a odvrátiť smrť mozgovej bunky.

Kyslík inhalovaný pri zvýšenom  tlaku dosahuje vyššiu koncentráciu v krvnej plazme a mozgovomiechovom moku a dostáva sa aj do oblastí mozgového infarktu, kde je prietok krvi zastavený, alebo významne obmedzený.

Čím skôr sa liečba začne, tým viac mozgového tkaniva je možné zachrániť pre trvalým poškodením.  Jedná sa najmä o oblasti v okrajových zónach mozgového infarktu – tzv. spiace alebo zamrznuté neuróny, ktoré majú vplyvom nedostatočnej dodávky kyslíka spomalený metabolizmus. Výsledky viacerých štúdií však nasvedčujú, že vplyvom hyperbarickej oxygenoterapie aj po niekoľkých rokoch po prekonaní mozgového infarktu dochádza k „prebudeniu spiacich mozgových buniek“ a výsledkom je zlepšenie mozgových funkcií.

 

P. Vladimír Bartoň – slovenský divadelný, filmový a dabingový herec po mozgovej príhode už po druhý raz absolvoval v Oxymed Centre svoj špeciálny liečebný plán. Video o tom, ako mu pomohla hyperbarická oxygenoterapia.

HAUX-STARMED 2200/5,5/XL

Technologické zariadenie Centra HBO je tvorené 12miestnou pretlakovou komorou typu HAUX-STARMED 2200/5,5/XL nemeckého výrobcu HAUX-Life Support, GmbH s dodatočnými 2 miestami v predkomore. V komore je možné liečiť i pacienta na lôžku.

Maximálny prevádzkový tlak komory je 5 bar (6,5 ATA). Súčasťou základného vybavenia je vstavané plne automatizované hasiace zariadenie, audio/video monitoring pacienta, klimatizácia, počítačové/manuálne riadenie samotnej expozície, meranie % saturácie kyslíka, meranie % obsahu O2 v atmosfére komory, odsávací prístroj. Súčasťou komory je zásobovacia komora – tunel. Komora je plnená (tlakovaná) vzduchom (nie 100% kyslíkom, ako to je pri 1miestnych komorách), samotný 100% medicinálny kyslík pacienti inhalujú prostredníctvom masiek s uzatvoreným okruhom.
 • kapacita pre 12 osôb
 • možnosť ležiaceho pacienta
 • max. prevádzkový tlak 5 bar
 • plnenie atmosférickým vzduchom
 • audio/video monitoring pacienta
 • automatizované riadenie expozície
 • meranie % saturácie kyslíka a % obsahu kyslíka v atmosfére komory
 • inhalácia medicinálneho kyslíka prostredníctvom masiek s uzatvoreným okruhom
 • audio a video systém pre pacienta
 • integrované hasiace zariadenie
Rýchly kontakt

  Osobné údaje, ktoré poskytnete prostredníctvom tohto formulára bude spracúvať prevádzkovateľ: ADELI s.r.o., so sídlom Hlboká 45, 921 01 Piešťany, Slovenská republika, IČO: 35 850 655. Predmetné osobné údaje budú spracúvane pre účely poskytnutia informácií o službách a produktoch OXYMED Centra ako aj iných informácií, o ktoré požiadate a budú spracúvane na základe oprávneného záujmu.