fbpx
Ambulantní pacienti, ktorí nemajú rehabiltačný program v ADELI
Cena jedného vstupu na 75 minút: 92 EUR Cena ORL vyšetrenia: 45 EUR (nepovinné)

Táto cena je konečná, bez ďalších poplatkov. Cena zahŕňa aj požičanie predpísaného oblečenia a set masky a trubice potrebný pre dýchanie kyslíka v komore.

Akcia Dve expozície zdarma
Pri zakúpení 10 expozícii získate 2 naviac zdarma.

Celkom teda absolvujete 12 sedení, pričom cena jedného sedenia klesne na 77 EUR.

Pacienti ADELI

Pokiaľ absolvujete terapiu v hyperbarickej komore v rámci neurorehabilitačného programu ADELI centra, cenovú ponuku dostanete pri rezervácií Vášho rehabilitačného pobytu, alebo pri nastúpení na pobyt. V prípade otázok môžete kontaktovať svojho asistenta alebo asistentku.*

* Úhrada za terapiu v hyperbarickej komore nastáva až po skončení cyklu terapií. Sestra na recepcii OXYMED Vám vystaví doklad, ktorý predložíte na hlavnej recepcii centra ADELI a následne uskutočníte platbu. Akceptované formy platenia sú platba v hotovosti, kartou, alebo bankový prevod. Pre pacientov ADELI platí, že úhrada za hyperbarickú oxygenoterapiu bude zahrnutá vo Vašej celkovej faktúre za rehablitiačný pobyt.

HAUX-STARMED 2200/5,5/XL

Technologické zariadenie Centra HBO je tvorené 12miestnou pretlakovou komorou typu HAUX-STARMED 2200/5,5/XL nemeckého výrobcu HAUX-Life Support, GmbH s dodatočnými 2 miestami v predkomore. V komore je možné liečiť i pacienta na lôžku.

Maximálny prevádzkový tlak komory je 5 bar (6,5 ATA). Súčasťou základného vybavenia je vstavané plne automatizované hasiace zariadenie, audio/video monitoring pacienta, klimatizácia, počítačové/manuálne riadenie samotnej expozície, meranie % saturácie kyslíka, meranie % obsahu O2 v atmosfére komory, odsávací prístroj. Súčasťou komory je zásobovacia komora – tunel. Komora je plnená (tlakovaná) vzduchom (nie 100% kyslíkom, ako to je pri 1miestnych komorách), samotný 100% medicinálny kyslík pacienti inhalujú prostredníctvom masiek s uzatvoreným okruhom.
 • kapacita pre 12 osôb
 • možnosť ležiaceho pacienta
 • max. prevádzkový tlak 5 bar
 • plnenie atmosférickým vzduchom
 • audio/video monitoring pacienta
 • automatizované riadenie expozície
 • meranie % saturácie kyslíka a % obsahu kyslíka v atmosfére komory
 • inhalácia medicinálneho kyslíka prostredníctvom masiek s uzatvoreným okruhom
 • audio a video systém pre pacienta
 • integrované hasiace zariadenie
Rýchly kontakt

  Osobné údaje, ktoré poskytnete prostredníctvom tohto formulára bude spracúvať prevádzkovateľ: ADELI s.r.o., so sídlom Hlboká 45, 921 01 Piešťany, Slovenská republika, IČO: 35 850 655. Predmetné osobné údaje budú spracúvane pre účely poskytnutia informácií o službách a produktoch OXYMED Centra ako aj iných informácií, o ktoré požiadate a budú spracúvane na základe oprávneného záujmu.