fbpx

Sme hyperbarické centrum v areáli Adeli Medical Center v Piešťanoch.

Vďaka najnovšej technológii, lekárom, kvalifikovaným zdravotným sestrám a certifikovaným operátorom hyperbarickej komory sa v Oxymed centre na profesionálnej úrovni staráme o Vaše zdravie a kvalitnejší život. Sme vybavení modernou 12miestnou komorou nemeckej značky HAUX STARMED 2200/5,5/XL, vhodnou aj pre pacienta na lôžku. Súčasťou komory je aj 2miestna predkomora, ktorá slúži v prípade potreby pre vstup a výstup zdravotného personálu počas expozície.Pod tlakom 2,2 ATA dýchajú pacienti čistý kyslík pomocou tvárovej masky, alebo certifikovanej helmy. Tlak v komore a celkový program je možné nastaviť individuálne podľa požiadaviek klienta alebo diagnózy. Systém riadený počítačom, je schopný prevádzky aj v prípade výpadku elektrickej energie. Zdravie a bezpečnosť našich klientov sú pre nás najdôležitejšie. Celý proces je zabezpečený a monitorovaný kamerovým systémom a špeciálne vyškoleným zdravotníckym tímom. Okrem širokej škály ochorení u dospelých sa zameriava aj na liečbu detí rôznych vekových kategórií od 3 rokov veku a ako jediné hyperbarické centrum na Slovensku umožňuje spojiť hyperbarickú oxygenoterapiu s intenzívnou neurorehabilitáciou. Ako doplnok ponúkame rehabilitačný program, logopédiu, wellness alebo aj ubytovanie. Viacej informácií o centre ADELI a o ponúkanom neuro-rehabilitačnom programe sa dozviete TU.

HAUX-STARMED 2200/5,5/XL

Technologické zariadenie Centra HBO je tvorené 12miestnou pretlakovou komorou typu HAUX-STARMED 2200/5,5/XL nemeckého výrobcu HAUX-Life Support, GmbH s dodatočnými 2 miestami v predkomore. V komore je možné liečiť i pacienta na lôžku.

Maximálny prevádzkový tlak komory je 5 bar (6,5 ATA). Súčasťou základného vybavenia je vstavané plne automatizované hasiace zariadenie, audio/video monitoring pacienta, klimatizácia, počítačové/manuálne riadenie samotnej expozície, meranie % saturácie kyslíka, meranie % obsahu O2 v atmosfére komory, odsávací prístroj. Súčasťou komory je zásobovacia komora – tunel. Komora je plnená (tlakovaná) vzduchom (nie 100% kyslíkom, ako to je pri 1miestnych komorách), samotný 100% medicinálny kyslík pacienti inhalujú prostredníctvom masiek s uzatvoreným okruhom.
 • kapacita pre 12 osôb
 • možnosť ležiaceho pacienta
 • max. prevádzkový tlak 5 bar
 • plnenie atmosférickým vzduchom
 • audio/video monitoring pacienta
 • automatizované riadenie expozície
 • meranie % saturácie kyslíka a % obsahu kyslíka v atmosfére komory
 • inhalácia medicinálneho kyslíka prostredníctvom masiek s uzatvoreným okruhom
 • audio a video systém pre pacienta
 • integrované hasiace zariadenie
Rýchly kontakt

  Osobné údaje, ktoré poskytnete prostredníctvom tohto formulára bude spracúvať prevádzkovateľ: ADELI s.r.o., so sídlom Hlboká 45, 921 01 Piešťany, Slovenská republika, IČO: 35 850 655. Predmetné osobné údaje budú spracúvane pre účely poskytnutia informácií o službách a produktoch OXYMED Centra ako aj iných informácií, o ktoré požiadate a budú spracúvane na základe oprávneného záujmu.