Sme hyperbarické centrum v areáli Adeli Medical Center v Piešťanoch.

Vďaka najnovšej technológii, lekárom, kvalifikovaným zdravotným sestrám a certifikovaným operátorom hyperbarickej komory sa v Oxymed centre na profesionálnej úrovni staráme o Vaše zdravie a kvalitnejší život. Sme vybavení modernou 12miestnou komorou nemeckej značky HAUX STARMED 2200/5,5/XL, vhodnou aj pre pacienta na lôžku. Súčasťou komory je aj 2miestna predkomora, ktorá slúži v prípade potreby pre vstup a výstup zdravotného personálu počas expozície.Pod tlakom 2,2 ATA dýchajú pacienti čistý kyslík pomocou tvárovej masky, alebo certifikovanej helmy. Tlak v komore a celkový program je možné nastaviť individuálne podľa požiadaviek klienta alebo diagnózy. Systém riadený počítačom, je schopný prevádzky aj v prípade výpadku elektrickej energie. Zdravie a bezpečnosť našich klientov sú pre nás najdôležitejšie. Celý proces je zabezpečený a monitorovaný kamerovým systémom a špeciálne vyškoleným zdravotníckym tímom. Okrem širokej škály ochorení u dospelých sa zameriava aj na liečbu detí rôznych vekových kategórií od 3 rokov veku a ako jediné hyperbarické centrum na Slovensku umožňuje spojiť hyperbarickú oxygenoterapiu s intenzívnou neurorehabilitáciou. Ako doplnok ponúkame rehabilitačný program, logopédiu, wellness alebo aj ubytovanie. Viacej informácií o centre ADELI a o ponúkanom neuro-rehabilitačnom programe sa dozviete TU.

HAUX-STARMED 2200/5,5/XL

Technologické zariadenie Centra HBO je tvorené 12miestnou pretlakovou komorou typu HAUX-STARMED 2200/5,5/XL nemeckého výrobcu HAUX-Life Support, GmbH s dodatočnými 2 miestami v predkomore. V komore je možné liečiť i pacienta na lôžku.

Maximálny prevádzkový tlak komory je 5 bar (6,5 ATA). Súčasťou základného vybavenia je vstavané plne automatizované hasiace zariadenie, audio/video monitoring pacienta, klimatizácia, počítačové/manuálne riadenie samotnej expozície, meranie % saturácie kyslíka, meranie % obsahu O2 v atmosfére komory, odsávací prístroj. Súčasťou komory je zásobovacia komora – tunel.

Komora je plnená (tlakovaná) vzduchom (nie 100% kyslíkom, ako to je pri 1miestnych komorách), samotný 100% medicinálny kyslík pacienti inhalujú prostredníctvom masiek s uzatvoreným okruhom.

  • kapacita pre 12 osôb
  • možnosť ležiaceho pacienta
  • max. prevádzkový tlak 5 bar
  • plnenie atmosférickým vzduchom
  • audio/video monitoring pacienta
  • automatizované riadenie expozície
  • meranie % saturácie kyslíka a % obsahu kyslíka v atmosfére komory
  • inhalácia medicinálneho kyslíka prostredníctvom masiek s uzatvoreným okruhom
  • audio a video systém pre pacienta
  • integrované hasiace zariadenie
Rýchly kontakt

Vaše údaje nie sú žiadným spôsobom spracovávané ani uchovávané