fbpx
Tinnitus alebo ušný šelest je hučanie, syčanie, pískanie alebo pociťovanie zvukov ušiach, ktoré počuje len postihnutý. Je to síce problém vyskytujúci sa prevažne u staršej populácie no nevyhýba sa ani mladším osobám, ktorí ho pociťujú. Nie je považovaný za chorobu, ale za príznak, je sprievodným javom pri určitých chorobách, ale vo väčšine prípadov je jeho príčina neznáma.Predpokladá sa, že až 30 % ľudí vo veku nad 65 rokov trpí týmito ťažkosťami. Ušný šelest sa 2 x častejšie vyskytuje u ľudí s poruchou sluchu, ale môže sa vyskytnúť aj u dobre počujúcich ľudí. Za chorobný príznak sa považuje ak počas dňa človek pociťuje hučanie v ušiach nepretržite dlhšie ako 10 minút.

Typy tinnitu

Subjektívny tinnitus
Subjektívny tinnitus je nezdravé vnímanie zvukov nezávisle od vonkajšieho zdroja. Hučanie v ušiach má nepravidelný charakter. V tomto prípade je porucha vo vláskových bunkách v kochlei (v časti vnútorného ucha).

Objektívny tinnitus
Objektívny tinnitus vzniká z dôvodu poruchy cievneho zásobenia ucha, alebo jeho okolia (útlak arteriálneho riečiska, vznik artério-žilovej spojky a pod.)

Ako pomáha hyperbarická komora pri liečbe Tinnitu?

Podľa odborných štúdií a publikácií pri tinnite vzniknutom nedostatočným prekrvením vnútorného ucha a nedostatočným okysličovaním je terapia v hyperbarickej komore veľmi účinná. Kyslík dodaný do organizmu za podmienok zvýšeného tlaku lepšie prenikne do postihnutej oblasti vnútorného ucha a po niekoľkých sedeniach v pretlakovej komore obvykle tinnitus ustúpi.

Terapia v hyperbarickej komore je bezpečná, bez vedľajších účinkov a môže byť považovaná za liečbu prvej voľby.

HAUX-STARMED 2200/5,5/XL

Technologické zariadenie Centra HBO je tvorené 12miestnou pretlakovou komorou typu HAUX-STARMED 2200/5,5/XL nemeckého výrobcu HAUX-Life Support, GmbH s dodatočnými 2 miestami v predkomore. V komore je možné liečiť i pacienta na lôžku.

Maximálny prevádzkový tlak komory je 5 bar (6,5 ATA). Súčasťou základného vybavenia je vstavané plne automatizované hasiace zariadenie, audio/video monitoring pacienta, klimatizácia, počítačové/manuálne riadenie samotnej expozície, meranie % saturácie kyslíka, meranie % obsahu O2 v atmosfére komory, odsávací prístroj. Súčasťou komory je zásobovacia komora – tunel. Komora je plnená (tlakovaná) vzduchom (nie 100% kyslíkom, ako to je pri 1miestnych komorách), samotný 100% medicinálny kyslík pacienti inhalujú prostredníctvom masiek s uzatvoreným okruhom.
 • kapacita pre 12 osôb
 • možnosť ležiaceho pacienta
 • max. prevádzkový tlak 5 bar
 • plnenie atmosférickým vzduchom
 • audio/video monitoring pacienta
 • automatizované riadenie expozície
 • meranie % saturácie kyslíka a % obsahu kyslíka v atmosfére komory
 • inhalácia medicinálneho kyslíka prostredníctvom masiek s uzatvoreným okruhom
 • audio a video systém pre pacienta
 • integrované hasiace zariadenie
Rýchly kontakt

  Osobné údaje, ktoré poskytnete prostredníctvom tohto formulára bude spracúvať prevádzkovateľ: ADELI s.r.o., so sídlom Hlboká 45, 921 01 Piešťany, Slovenská republika, IČO: 35 850 655. Predmetné osobné údaje budú spracúvane pre účely poskytnutia informácií o službách a produktoch OXYMED Centra ako aj iných informácií, o ktoré požiadate a budú spracúvane na základe oprávneného záujmu.