História

Už v 17. storočí sa zistilo, že proces liečenia možno priaznivo ovplyvniť zmenou tlaku vzduchu. V roku 1662 britský lekár a kňaz Henshaw prvýkrát použil stlačený vzduch pri liečbe pľúcnej choroby. Jeho prvá komora bola nazvaná „Domicilium“. Tlak v komore bolo možné zvýšiť alebo znížiť použitím organových mechov. Kyslík bol objavený nezávisle švédskym lekárnikom Karl W. Scheelem v roku 1772, a anglickým amatérskym chemikom Josephom Priestley v auguste 1774. V roku 1783 francúzsky lekár Caillens ako prvý lekár údajne používal kyslíkovú terapiu.

História

V 19. storočí boli populárne hyperbarické komory, ktoré fungovali ako pretlakové vzdušné kúpele. V 1834 bola vo Francúzsku postavená hyperbarická komora a s ňou prichádza módna vlna hyperbarickej medicíny. Expozície v hyperbarickej komore boli odporúčané na zvýšenie činnosti vnútorných orgánov, zlepšenie prietoku krvi mozgom a na vytvorenie pocitu pohody. Prichádza sem veľa ľudí, aby vyskúšali túto novú terapiu. V r. 1877 bola vyvinutá prvá prenosná hyperbarická komora a v r. 1891 lekári v USA začali pomocou hyperbarickej kyslíkovej terapie liečiť nervové poruchy.

V 20. storočí sa začína využívať aj kyslíková terapia. Za zakladateľa modernej hyperbarickej oxygenoterapie sa považuje Holanďan J. Boerem. V pokusoch realizovaných od r. 1956 dokázal, že hyperbarický kyslík dokáže saturovať krvnú plazmu kyslíkom natoľko, že transport fyzikálne rozpusteného kyslíka v plazme stačí udržať život takmer vykrvácaných pokusných zvierat. Svoje pokusy opísal v knihe ,,Life without blood“ (Život bez krvi) vydanej v roku 1960.

Táto štúdia zoznámila lekársky svet s možnosťami udržania života bez hemoglobínu pomocou inhalácie hyperbarického kyslíka a stala sa základným kameňom histórie modernej hyperbarickej medicíny.

V 60. rokoch sa kyslíková terapia stáva súčasťou praxe, pretože sa zistil jej účinok pri liečení plynovej gangrény a otravy oxidom uhoľnatým. V r.1963 sa uskutočnil prvý medzinárodný kongres o hyperbarickej medicíne v Amsterdame. V roku 1965 bola dokonca aj v bývalom Československu, v Ostrave uvedená do činnosti viacmiestna komora postavená podľa návrhu prof. Boerema. Postupne sa kylíková terapia začína používať v čoraz širšej oblasti. Renesanciu prežíva najmä v 70. rokoch, kedy sa možnosti liečenia kyslíkom začínajú výraznejšie skúmať. V r. 1988 vzniká Medzinárodná hyperbarická spoločnosť. V roku 2004 sa hyperbarická medicína stala samostatným medicínským oborem a v roce 2007

HAUX-STARMED 2200/5,5/XL

Technologické zariadenie Centra HBO je tvorené 12miestnou pretlakovou komorou typu HAUX-STARMED 2200/5,5/XL nemeckého výrobcu HAUX-Life Support, GmbH s dodatočnými 2 miestami v predkomore. V komore je možné liečiť i pacienta na lôžku.

Maximálny prevádzkový tlak komory je 5 bar (6,5 ATA). Súčasťou základného vybavenia je vstavané plne automatizované hasiace zariadenie, audio/video monitoring pacienta, klimatizácia, počítačové/manuálne riadenie samotnej expozície, meranie % saturácie kyslíka, meranie % obsahu O2 v atmosfére komory, odsávací prístroj. Súčasťou komory je zásobovacia komora – tunel.

Komora je plnená (tlakovaná) vzduchom (nie 100% kyslíkom, ako to je pri 1miestnych komorách), samotný 100% medicinálny kyslík pacienti inhalujú prostredníctvom masiek s uzatvoreným okruhom.

  • kapacita pre 12 osôb
  • možnosť ležiaceho pacienta
  • max. prevádzkový tlak 5 bar
  • plnenie atmosférickým vzduchom
  • audio/video monitoring pacienta
  • automatizované riadenie expozície
  • meranie % saturácie kyslíka a % obsahu kyslíka v atmosfére komory
  • inhalácia medicinálneho kyslíka prostredníctvom masiek s uzatvoreným okruhom
  • audio a video systém pre pacienta
  • integrované hasiace zariadenie
Rýchly kontakt

Vaše údaje nie sú žiadným spôsobom spracovávané ani uchovávané