fbpx
POSTCOVIDOVÁ REHABILITÁCIA
Zotavili sme sa, ale nie sme zdraví. Aj po zdolaní infekcie vírusom Sars-CoV-2 a prekonaní ochorenia Covid-19 badáme, že pretrvávajú rôzne dopady na telo a psychiku. Mnohí trpia dlhodobými účinkami, ako je dýchavičnosť, vyčerpanie a únava.
Viac informácii
Neurologické ochorenia pohybu
Pacienti s detskou mozgovou obrnou a kraniocerebrálnym poranením, alebo po mozgovej príhode môžu popri osvedčenom koncepte kozmického tréningu siahnuť po hyperbarickej oxygenácii.
Viac informácii
MOZGOVÉ PRÍHODY
Aplikácia hyperbarickej oxygenoterapie po mozgovej príhode dokáže zlepšiť dodávku kyslíka do postihnutej oblasti mozgu a tým zabrániť ďalšiemu poškodeniu a zvrátiť smrť mozgovej bunky.
Viac informácii
SYNDRÓM DIABETICKEJ NOHY
Práve liečebným vplyvom hyperbarickej oxygenoterapie (HBO) sa znižuje množstvo amputácií. HBO pozitívne pôsobí na túto chorobnú jednotku tiež viacerými vplyvmi.
Viac informácii
TINNITUS
Pri tinnite vzniknutom nedostatočným prekrvením vnútorného ucha a nedostatočným okysličovaním môže pomôcť terapia v hyperbarickej komore.
Viac informácii
PARKINSON
Parkinsonova choroba je relatívne časté ochorenie, ktoré sa objavuje najčastejšie u starších ľudí, ale môže sa prejaviť aj v mladšom veku. U niektorých ľudí sa prejavuje demenciou, u iných Parkinsonovou chorobou. Príčina jej vzniku nie je známa.
Viac informácii
Dekompresná choroba
Terapia v hyperbarickej komore akútne lieči dekompresnú chorobu
Viac informácii
Ostatné indikácie
Na Slovensku i v Európe sú schválené rôzne indikácie HBOT. Prezrite si ich prehľadné rozdelenie, akútne i chronické stavy, pre ktoré je HBOT účinným prostriedkom liečby.
Viac informácii

HAUX-STARMED 2200/5,5/XL

Technologické zariadenie Centra HBO je tvorené 12miestnou pretlakovou komorou typu HAUX-STARMED 2200/5,5/XL nemeckého výrobcu HAUX-Life Support, GmbH s dodatočnými 2 miestami v predkomore. V komore je možné liečiť i pacienta na lôžku.

Maximálny prevádzkový tlak komory je 5 bar (6,5 ATA). Súčasťou základného vybavenia je vstavané plne automatizované hasiace zariadenie, audio/video monitoring pacienta, klimatizácia, počítačové/manuálne riadenie samotnej expozície, meranie % saturácie kyslíka, meranie % obsahu O2 v atmosfére komory, odsávací prístroj. Súčasťou komory je zásobovacia komora – tunel. Komora je plnená (tlakovaná) vzduchom (nie 100% kyslíkom, ako to je pri 1miestnych komorách), samotný 100% medicinálny kyslík pacienti inhalujú prostredníctvom masiek s uzatvoreným okruhom.
 • kapacita pre 12 osôb
 • možnosť ležiaceho pacienta
 • max. prevádzkový tlak 5 bar
 • plnenie atmosférickým vzduchom
 • audio/video monitoring pacienta
 • automatizované riadenie expozície
 • meranie % saturácie kyslíka a % obsahu kyslíka v atmosfére komory
 • inhalácia medicinálneho kyslíka prostredníctvom masiek s uzatvoreným okruhom
 • audio a video systém pre pacienta
 • integrované hasiace zariadenie
Rýchly kontakt

  Osobné údaje, ktoré poskytnete prostredníctvom tohto formulára bude spracúvať prevádzkovateľ: ADELI s.r.o., so sídlom Hlboká 45, 921 01 Piešťany, Slovenská republika, IČO: 35 850 655. Predmetné osobné údaje budú spracúvane pre účely poskytnutia informácií o službách a produktoch OXYMED Centra ako aj iných informácií, o ktoré požiadate a budú spracúvane na základe oprávneného záujmu.