Hyperbarická oxygenoterapia predstavujev kombinácii s neurorehabilitáciou
jedinečný koncept svojho druhu v Európe.

Pacienti s detskou mozgovou obrnou, kraniocerebrálnym poranením, alebo po mozgovej príhode môžu popri osvedčenom koncepte kozmického tréningu siahnuť po hyperbarickej oxygenácii.

Pri hyperbarickej oxygenácii (HBO terapii) prijíma telo pod pretlakom kyslík. V hyperbarickej komore “sa telo dýchaním prebúdza.“ Tzv. spiace neuróny v centrálnom nervovom systéme sa aktivujú. To stupňuje kapacitu mozgu učiť sa a pohybový systém sa stáva „učenlivejším“ a znesie vyššiu záťaž. Následným tréningom sa nové informácie v mozgu lepšie “ukotvia“. Takto sa centrálny nervový systém učí správnym pohybovým stereotypom.

Univ.Prof.h.c.mult.Dr.Dr. Franz Gerstenbrand z Karl-Landsteiner Inštitútu, špecialista v oblasti kozmickej medicíny, spolu s medicínskym personálom z Adeli centra vytvoril novú koncepciu terapie: ,,Koncepcia pochádza z USA, kde sa kombinácia propriocepcie s hyperbarickou oxygenáciou už osvedčila a kde boli publikované štúdie, na ktorých som sa spolupodieľal. Práve v neurorehabilitácii môžeme u pacientov na základe inovatívnej kombinácie terapií očakávať zlepšenia. Adeli Centrum je priekopníkom v jedinečnej kombinácii uvedených metód v rehabilitácii pacientov s poškodením centrálneho nervového systému v Európe.“

HBOT a neurologické ochorenia

Pri neurologických ochoreniach

HBOT zlepšuje mozgovú mikrocirkuláciu a mozgový metabolizmus, znižuje opuch mozgu, zvyšuje priepustnosť hematoencefalickej membrány a zachováva činnosť čiastočne poškodených tkanív. Zároveň preventívne pôsobí na progresiu mozgovej lézie pred sekundárnymi vplyvmi.

Pri detskej mozgovej obrne

použitie HBOT znižuje spascititu, poškodenie zraku, sluchu a reči. Aj keď zlepšenia sú u jednotlivých pacientov individuálne, pri použití kombinácie HBOT, rehabilitácie a iných doplnkových metód sú nezriedka zaznamenané výrazné zlepšenia zdravotného stavu.

Pri celebrovaskulárnych ochoreniach

sa udáva zlepšenie stavu o 40-100%. Dochádza k výraznému zníženiu spasticity pri zlepšení funkcie neurónov v postihnutých oblastiach mozgu a k vzostupu parciálneho tlaku kyslíka v hypoxickom svale. Ďalej stúpa duševná a kognitívna výkonnosť.

Pri poraneniach miechy

existujú dôkazy, že HBOT podávané prvé 4 hodiny po úraze znižuje poškodenie chrbtice a zlepšuje následnú rehabilitáciu.

Pri neurologických ochoreniach

HBOT zlepšuje mozgovú mikrocirkuláciu a mozgový metabolizmus, znižuje opuch mozgu, zvyšuje priepustnosť hematoencefalickej membrány a zachováva činnosť čiastočne poškodených tkanív. Zároveň preventívne pôsobí na progresiu mozgovej lézie pred sekundárnymi vplyvmi.

Pri detskej mozgovej obrne

použitie HBOT znižuje spascititu, poškodenie zraku, sluchu a reči. Aj keď zlepšenia sú u jednotlivých pacientov individuálne, pri použití kombinácie HBOT, rehabilitácie a iných doplnkových metód sú nezriedka zaznamenané výrazné zlepšenia zdravotného stavu.

HAUX-STARMED 2200/5,5/XL

Technologické zariadenie Centra HBO je tvorené 12miestnou pretlakovou komorou typu HAUX-STARMED 2200/5,5/XL nemeckého výrobcu HAUX-Life Support, GmbH s dodatočnými 2 miestami v predkomore. V komore je možné liečiť i pacienta na lôžku.

Maximálny prevádzkový tlak komory je 5 bar (6,5 ATA). Súčasťou základného vybavenia je vstavané plne automatizované hasiace zariadenie, audio/video monitoring pacienta, klimatizácia, počítačové/manuálne riadenie samotnej expozície, meranie % saturácie kyslíka, meranie % obsahu O2 v atmosfére komory, odsávací prístroj. Súčasťou komory je zásobovacia komora – tunel.

Komora je plnená (tlakovaná) vzduchom (nie 100% kyslíkom, ako to je pri 1miestnych komorách), samotný 100% medicinálny kyslík pacienti inhalujú prostredníctvom masiek s uzatvoreným okruhom.

  • kapacita pre 12 osôb
  • možnosť ležiaceho pacienta
  • max. prevádzkový tlak 5 bar
  • plnenie atmosférickým vzduchom
  • audio/video monitoring pacienta
  • automatizované riadenie expozície
  • meranie % saturácie kyslíka a % obsahu kyslíka v atmosfére komory
  • inhalácia medicinálneho kyslíka prostredníctvom masiek s uzatvoreným okruhom
  • audio a video systém pre pacienta
  • integrované hasiace zariadenie
Rýchly kontakt

Vaše údaje nie sú žiadným spôsobom spracovávané ani uchovávané