fbpx

HYPERBARICKÁ OXYGENOTERAPIA (HYPERBAROXIA)

Hyperbaroxia (HBO) je liečebná metóda, ktorá spočíva v inhalačnom podaní kyslíka za podmienok zvýšeného atmosferického tlaku. Vzduch obsahuje skoro 21% kyslíka a 78 % dusíka. Pri hyperbaroxii sa vdychovaná koncentrácia kyslíka blíži ku 100%, to znamená je 5x vyššia než vo vzduchu. Pracovný tlak v hyperbarickej komore je pritom 2,5 – 3 násobne vyšší než atmosferický tlak. Ponuka kyslíka pri HBO môže byť až 15x vyššia než pri dýchaní vzduchu za normálnych podmienok. Dochádza k plnému nasýteniu hemoglobínu kyslíkom, mnohonásobnemu zvýšeniu parciálneho tlaku kyslíka a jeho fyzikálnemu rozpusteniu v krvnej plazme. Takto rozpustený kyslík v tele ostáva a napomáha reparačným a regeneračným procesom mimo iné aj tým, že zlepšuje metabolickú funkciu buniek.

Hyperbaroxia ako každá iná liečba má svoje indikácie, kontraindikácie, potencionálne nepriaznivé vedľajšie účinky. Výsledky a účinky by sa nemali ani preceňovať ani podceňovať. HBO nie je zázračný liek. Všeobecne je HBO považovaná za bezpečnú liečebnú procedúru. Napriek tomu však je hyperbarický kyslík potencionálne aj toxický. Toxicitu môžu ovplyvniť kortikoidy, inzulin, adrenalin, inhalácia CO2, horúčka…

Prevenciou je dodržanie liečebného režimu a stanoveného počtu expozícií. Dôležitú úlohu tu hrajú určité adaptačné schopnosti organizmu. Zvýšené množstvo kyslíka pomáha v mozgu aktivovať „spiace“ bunky a minimalizovať jeho poškodenie. Podporuje reparačné a regeneračné procesy v tele a urýchľuje hojenie rán. Je tak vhodná aj pre športovcov, vrcholových manažérov alebo pre svoj anti-aging efekt sa čoraz viac uplatňuje aj v rámci wellness a beauty.

Vďaka zvýšenému tlaku je organizmus v komore schopný prijať 100-percentný kyslík, ktorý sa takto vie rozpustiť v krvnej plazme a odtiaľ dokáže veľmi rýchlo prenikať do tkanív a telesných tekutín, takže aj do miest, kam sa nedostane krv.
Napríklad po prekonaní mozgovej príhody sú časti mozgu, ktoré nie sú prekrvené a bežne sa tam kyslík nedostane a vďaka komore áno. Zvýšený prísun kyslíka napomáha regeneráciu a „nakopne“ metabolizmus buniek, ktoré sa začnú regenerovať.

HAUX-STARMED 2200/5,5/XL

Technologické zariadenie Centra HBO je tvorené 12miestnou pretlakovou komorou typu HAUX-STARMED 2200/5,5/XL nemeckého výrobcu HAUX-Life Support, GmbH s dodatočnými 2 miestami v predkomore. V komore je možné liečiť i pacienta na lôžku.

Maximálny prevádzkový tlak komory je 5 bar (6,5 ATA). Súčasťou základného vybavenia je vstavané plne automatizované hasiace zariadenie, audio/video monitoring pacienta, klimatizácia, počítačové/manuálne riadenie samotnej expozície, meranie % saturácie kyslíka, meranie % obsahu O2 v atmosfére komory, odsávací prístroj. Súčasťou komory je zásobovacia komora – tunel. Komora je plnená (tlakovaná) vzduchom (nie 100% kyslíkom, ako to je pri 1miestnych komorách), samotný 100% medicinálny kyslík pacienti inhalujú prostredníctvom masiek s uzatvoreným okruhom.
 • kapacita pre 12 osôb
 • možnosť ležiaceho pacienta
 • max. prevádzkový tlak 5 bar
 • plnenie atmosférickým vzduchom
 • audio/video monitoring pacienta
 • automatizované riadenie expozície
 • meranie % saturácie kyslíka a % obsahu kyslíka v atmosfére komory
 • inhalácia medicinálneho kyslíka prostredníctvom masiek s uzatvoreným okruhom
 • audio a video systém pre pacienta
 • integrované hasiace zariadenie
Rýchly kontakt

  Osobné údaje, ktoré poskytnete prostredníctvom tohto formulára bude spracúvať prevádzkovateľ: ADELI s.r.o., so sídlom Hlboká 45, 921 01 Piešťany, Slovenská republika, IČO: 35 850 655. Predmetné osobné údaje budú spracúvane pre účely poskytnutia informácií o službách a produktoch OXYMED Centra ako aj iných informácií, o ktoré požiadate a budú spracúvane na základe oprávneného záujmu.