fbpx

Unikátne sympózium v ADELI Medical Center prezentovalo prestížne metódy liečby spasticity.

Spasticita (kŕčovitosť, stuhnutosť) je následkom poranení miechy a mozgu. Nastupuje po mŕtviciach, nehodách a dokonca aj u niekoľkomesačných dojčiat. Zvýšenie napätia svalov je totiž signálom, že bábätko zameškáva vo vývoji následkom predčasného alebo problematického pôrodu.

ČO SO SPASTICITOU?

Spasticita je poruchou svalového tonusu. Ak sa vrátime k téme bábätiek, často je spasticita ohlasovateľom diagnózy s názvom Detská mozgová obrna (DMO). Niet inej cesty, ako spazmy u detí aj u dospelých začať neodladne rehabilitovať, precvičovať, svaly prekrvovať a prekysličovať odborným naťahovaním. Ak nie je možné svaly používať prirodzeným, spontánnym pohybom, je nutné pohyb simulovať a s pacientom neustále cvičiť.  Moderná medicína prináša navyše nádejné perspektívy v liečbe tohto fenoménu. Zabojovať proti spasticite sa dá neinvazívne, liečivami aj invazívnejšie, čiže operatívne. Rôzne z metód predstavili  medzinárodné osobnosti neurológie a neurochirurgie na Sympóziu “Individuálne možnosti terapie spasticity“. Konalo sa koncom apríla 2024 v piešťanskom neurorehabilitačnom centre ADELI.

AKO ZAČAŤ A RÝCHLO NESKONČIŤ

„Nedostatok informácií je v medicíne vždy zlý, pretože ak len tu a tam čosi zachytíte, môžu sa názory dosť líšiť.  Pacienti a príbuzní potrebujú obšírne a podrobné informácie.“– hovorí o význame informovania pacientov  viedenský neurológ, poradca ADELI Medical Center prof. Heinrich BINDER.   Spasticita je signálom určitého rozsahu nefunkčnosti mozgu. Prejavuje sa patologickým napätím a stuhnutím  svalov, ktoré kŕčovito i bolestivo skracujú  svaly. U detí navyše deformujú končatiny a celý vývoj kostry. Dr. Jozef Pribula, PhD,. MBA  je jedným zo špecialistov, ktorí sa na Slovensko vrátili zo zahraničia. Po vyše 20 ročnej praxi v špecializovaných súkromných ambulanciách v nemecky hovoriacich krajinách zúročuje svoje klinické vedomosti a odborné zručnosti opäť doma.  Pôsobí ako odborný garant a lekár v novozaloženej neurologickej ambulancii v Sabinove. Ako neurológ sa špecializuje na intenzívnu neurologickú starostlivosť a prináša na domácu pôdu bohaté skúsenosti zo zahraničia, podelil sa s nimi aj pred odborníkmi a pacientami v piešťanskom ADELI.

Prednášajúci sa zhodli, že za najnaliehavejšie považujú riešenie spasticity u malých detí, ktoré sužuje detská mozgová obrna.  Skorým rozoznaním problému sa dá totiž ušetriť rozvinutie spasticity do ťažko zvrátiteľného stavu, do kontraktúr: „ Ak má dieťa vo veku 3.- 4. mesiacov nápadné pohybové prejavy, treba vylúčiť nevstrebané novorodenecké reflexy a musíte urobiť všetko, čo je vo vašich silách, aby ste objasnili, či sa u neho DMO skutočne vyvíja alebo nie,“ apeluje na záujem o zdravotný stav rodiny prof. Binder. „ Prvým kontaktným miestom v prípade nápadných prejavov bábätka je vždy pediater a neuropediater. Dôležité je následné monitorovanie dieťaťa a terapeutická intervencia, fyzioterapia. To je základ vo všeobecnosti: bez fyzioterapie nebude fungovať nič. Potrebujete kompetentného terapeuta.“

Rehabilitácia spasticity však nie je jednorazovou záležitosťou. Podobne ako pri výpadku kondičného cvičenie v posilňovni prichádza k zoslabeniu a úpadku svalo. Rehabilitácia si vyžaduje intenzívne opakovania tak často, ako je nutné.

U detí je na to samozrejme o rodičoch, aby sa mohli informovane rozhodnúť a nie si neskôr vyčítať, že „som sa informoval príliš málo“ alebo „bol som informovaný príliš málo“, – spomínal v rozhovoroch s rodinami pacientov prof. Heinrich BINDER. Poukazoval tiež na fakt, že málokedy sa upozorňujú pacienti na nutnosť rehabilitácie po nielen ortopedických, ale rovnako neurologických operáciách. Dr. Binder, zakladateľ  neurologického oddelenie vo viedenskej univerzitnej nemocnici sám  svoju aktívnu kariéru zasvätil restoratívnej neurológii. V roku 2000 úspešne implantoval do miechy pacienta elektródu, ktorá stimuluje centrum chôdze pacienta s paraplégiou.

Kolegyňa Dr. Bindera z vyššie spomínaného pracoviska vo Viedni, Dr. Brigitta Freundl predstavila na Sympóziu o spasticite v Piešťanoch epidurálnu a transkutánnu stimuláciu miechy. Do spektra takmer 100 pacientov, ktorí sa zákroku do miechy alebo stimuláciou na jej povrchu podrobili, patria pacienti s DMO, ale aj so sklerózou multiplex. Hoci takýto zákrok stimulovania lokomočných centier po poranením miechy nie je vhodný pre každého pacienta, je v Rakúsku hradený zo zdravotného poistenia, čiastočne aj vrátane nutnej rehabilitácie po zákroku. Výsledkom je, že stimulácia priamo v mieche alebo zvonka spúšťa pohyby v ochrnutých nohách a dovoľuje účinne kontrolovať ťažké formy spasticity aj v prípade ťažkých poranení. Spoločenským výsledkom je, že ľudia po ťažkých poraneniach miechy dostanú možnosť lepšej kvality života.

Strhujúcim pre divákov v sále bola prednáška univerzitného profesora z Turecka, Dr. Memeta Özeka. V súčasnosti je to jeden z najvyhľadávanejších detských neurochirurgov na svete v liečbe komplikovaných mozgových ochorení u detí. Prof. Özek viac ako 40-ročné klinické skúsenosti, špecializuje sa na mozgové nádory, vrátane hlbokých nádorov mozgového kmeňa, operácie epilepsie a spasticity, ako aj na vrodené malformácie ako napr. častý hydrocefalus. Udivujúcou informáciou bolo, že množstvo metód existuje už takmer 100 rokov, vyvíjali sa dlhodobo počas  20. storočia. Ich zavedenie do praxe je veľmi zložité a každá krajina disponuje len zopár odborníkmi na úzko špecializované riešenia.

Od každého pacienta sa niečo naučíme. Počúvame rodičov, skúmame a chceme informovať

„V akejkoľvek patológii, ktorú je potrebné liečiť, je kľúčovým bodom, že musíte zhromaždiť maximálne množstvo informácií o stave konkrétneho pacienta.“ – hovorí o svojej rutinnej práci Prof. Dr. Memet Özek. Musíme počúvať matku, pacient musí byť podrobený rádiologickým vyšetreniam a potrebujeme tiež informácie o funkciách telesných orgánov, musíme robiť analýzu pohybu, ako aj videozáznamy typu chôdze pacienta.“ So zanietením špičkového odborníka hovoril profesor Özek o operatívnom zákroku na redukciu spasticity, o detailoch záujmu o stav pacienta, stereotyp pohybu nôh, výkyvy rúk, držanie hlavy.

Najväčší dojem snáď na návštevníkov sympózia urobila obrovská ochota deliť sa so svojimi poznatkami, hlboký rešpekt k pacientom a ich potrebám a nakoniec i štipka humoru, ktorá je vlastná osobnostiam, ktorí v živote vo svojej vedeckej aj klinickej práci zanechali pozoruhodné dielo: „Musíte sa dotknúť pacienta. Svalové napätie musíte vycítiť prstami. Pretože liečba spasticity je téma, ktorú sa nedá naučiť len čítaním učebníc.“ – uzavrel tento odborný deň v ADELI Medical Center prof. Dr. Özek.

Koho sa týka spasticita?

Problém sa týka, len na Slovensku, desaťtisícov pacientov, bojujúcich s následkami úrazov hlavy, mŕtvice ako aj pacientov s celoživotnými následkami detskej mozgovej obrny.

Prof. Dr. Heinrich Binder, medicínsky poradca ADELI: odporúča

Prvé dva roky života dieťaťa je kľúčové obdobie, keď sa rozvíja chôdza a motorické zručnosti do zdravých pohybových sekvencií. Podporovaním vzniku správných pohybových vzorcov v tomto období predídete vzniku patologického vzoru chôdze, ktorý je veľmi ťažké zvrátiť.

„Primárnym cieľom terapie spasticity je zníženie patologického svalového napätia a predchádzanie výskytu patologických pohybových vzorcov. Spoliehame na plasticitu nervového systému, podporný účinok fyzioterapie ako aj možnosti robotiky.“

HAUX-STARMED 2200/5,5/XL

Technologické zariadenie Centra HBO je tvorené 12miestnou pretlakovou komorou typu HAUX-STARMED 2200/5,5/XL nemeckého výrobcu HAUX-Life Support, GmbH s dodatočnými 2 miestami v predkomore. V komore je možné liečiť i pacienta na lôžku.

Maximálny prevádzkový tlak komory je 5 bar (6,5 ATA). Súčasťou základného vybavenia je vstavané plne automatizované hasiace zariadenie, audio/video monitoring pacienta, klimatizácia, počítačové/manuálne riadenie samotnej expozície, meranie % saturácie kyslíka, meranie % obsahu O2 v atmosfére komory, odsávací prístroj. Súčasťou komory je zásobovacia komora – tunel. Komora je plnená (tlakovaná) vzduchom (nie 100% kyslíkom, ako to je pri 1miestnych komorách), samotný 100% medicinálny kyslík pacienti inhalujú prostredníctvom masiek s uzatvoreným okruhom.
 • kapacita pre 12 osôb
 • možnosť ležiaceho pacienta
 • max. prevádzkový tlak 5 bar
 • plnenie atmosférickým vzduchom
 • audio/video monitoring pacienta
 • automatizované riadenie expozície
 • meranie % saturácie kyslíka a % obsahu kyslíka v atmosfére komory
 • inhalácia medicinálneho kyslíka prostredníctvom masiek s uzatvoreným okruhom
 • audio a video systém pre pacienta
 • integrované hasiace zariadenie
Rýchly kontakt

  Osobné údaje, ktoré poskytnete prostredníctvom tohto formulára bude spracúvať prevádzkovateľ: ADELI s.r.o., so sídlom Hlboká 45, 921 01 Piešťany, Slovenská republika, IČO: 35 850 655. Predmetné osobné údaje budú spracúvane pre účely poskytnutia informácií o službách a produktoch OXYMED Centra ako aj iných informácií, o ktoré požiadate a budú spracúvane na základe oprávneného záujmu.