fbpx

Nevšedný projekt, ktorého výsledkom je krása a pocit prijatia! Jedinečný projekt Nadácie ADELI „Unikátne obrazy“, v ktorom sa umenie vložilo do služieb zdravia úspešne pokračuje druhým ročníkom. Špičkoví maliari, reprezentujúci Slovensko po celom svete domaľovali obrazy pacientov s ťažkým vývojovým ochorením, po úrazoch či poškodeniach centrálnej nervovej sústavy. Talenty rozkvitli tam, kde by ich málokto čakal a hľadal. Do 30. januára sa obrazy dražia na stránkach www.unikatneobrazy.sk

Katarína VAVROVÁ (1964) je vzácnou reprezentantkou imaginatívno-poetickej línie súčasného slovenského vizuálneho umenia. Štúdium knižnej ilustrácie pod vedením prof. Brunovského a prof. Ondreičku absolvovala v roku 1990 a je autorkou stoviek ilustrácií, exlibrisov, kresieb a malieb nezameniteľného rukopisu. Jej figurálna tvorba, stavajúca do centra city ženy, jej nehu, vášeň i plynutie času reprezentovala a zbierala ocenenia na stovkách súťaží i výstavách po celom svete.

Fero LIPTÁK (1962) absolvoval štúdium na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v odbore scénografia u prof. Vychodila. Ako scénograf realizoval vyše 90 divadelných hier v stredoeurópskom priestore, ako aj dlhometrážne a televízne filmy. Filmu sa venuje aj ako architekt a výtvarník. Vo voľnej tvorbe u neho dominujú výtvarné návrhy interiérov aj exteriérov, charakteristický rukopis nesú jeho ilustrácie ako aj maľby. Jeho výtvarný prejav je typický vnútorným humorom, až živočíšnou úprimnosťou a láskou k nevšedným príbehom s postavičkami na pokraji komiky a tragiky.

Pavel HERMAN je majstrom emócii na plátne. Maliar, grafik a pedagóg, absolvoval odbor maľba – grafika u akad. maliara Ľuboša Bartoša. Tematicky sa jeho tvorba široká a týka sa nielen mestských a prírodných scenérii, ale rovnako lákavou témou je preňho žena – ženská postava. Vo svojich dielach hlboko preniká do citového sveta, sveta hlbokých ľudských prežitkov. Vo svojich obrazoch zachytáva smútok, samotu, túžbu i očakávanie.

HAUX-STARMED 2200/5,5/XL

Technologické zariadenie Centra HBO je tvorené 12miestnou pretlakovou komorou typu HAUX-STARMED 2200/5,5/XL nemeckého výrobcu HAUX-Life Support, GmbH s dodatočnými 2 miestami v predkomore. V komore je možné liečiť i pacienta na lôžku.

Maximálny prevádzkový tlak komory je 5 bar (6,5 ATA). Súčasťou základného vybavenia je vstavané plne automatizované hasiace zariadenie, audio/video monitoring pacienta, klimatizácia, počítačové/manuálne riadenie samotnej expozície, meranie % saturácie kyslíka, meranie % obsahu O2 v atmosfére komory, odsávací prístroj. Súčasťou komory je zásobovacia komora – tunel. Komora je plnená (tlakovaná) vzduchom (nie 100% kyslíkom, ako to je pri 1miestnych komorách), samotný 100% medicinálny kyslík pacienti inhalujú prostredníctvom masiek s uzatvoreným okruhom.
 • kapacita pre 12 osôb
 • možnosť ležiaceho pacienta
 • max. prevádzkový tlak 5 bar
 • plnenie atmosférickým vzduchom
 • audio/video monitoring pacienta
 • automatizované riadenie expozície
 • meranie % saturácie kyslíka a % obsahu kyslíka v atmosfére komory
 • inhalácia medicinálneho kyslíka prostredníctvom masiek s uzatvoreným okruhom
 • audio a video systém pre pacienta
 • integrované hasiace zariadenie
Rýchly kontakt

  Osobné údaje, ktoré poskytnete prostredníctvom tohto formulára bude spracúvať prevádzkovateľ: ADELI s.r.o., so sídlom Hlboká 45, 921 01 Piešťany, Slovenská republika, IČO: 35 850 655. Predmetné osobné údaje budú spracúvane pre účely poskytnutia informácií o službách a produktoch OXYMED Centra ako aj iných informácií, o ktoré požiadate a budú spracúvane na základe oprávneného záujmu.