fbpx

15. február je posledným termínom, keď ľudia, ktorým robí daňové priznanie ich firma/zamestnávateľ, musia podpísať Žiadosť o ročné zúčtovanie dane. A nielen to, takisto v časti VII. musíte označiť, že máte záujem o poukázanie 2% z daní.

TU nájdete tlačivo Žiadosti.

Postup je takýto:  

Inštrukcie pre darcu / zamestnanca

 1. Do 15.2.2023 požiada zamestnanec Žiadosťou zamestnávateľa (vytlačte si alebo Vám dá mzdárka/mzdár) o vykonanie Ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2022. V Žiadosti označí darca / zamestnanec krížikom, že má záujem poukázať 2% dane a odovzdá Žiadosť mzdárke/mzdárovi.
 2. Zamestnanec do 15.4.2023 obdrží od mzdárky alebo mzdára Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Na základe obdržaného Potvrdenia vyplní darca / zamestnanec tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
 4. Vyhlásenie si môžete stiahnuť na našej stránke: https://www.nadaciaadeli.sk/nasa-cinnost/pomahame-ziskat-financne-prostriedky-na-neurorehabiliticiu/2-z-dani/postup-na-poukazanie

Uveďte správne meno: Nadácia ADELI a IČO: 42400970

 1. Potvrdenie aj Vyhlásenie okopírujte.
 2. Originály Potvrdenia aj Vyhlásenia odovzdajte príslušnému daňovému úradu (alebo to urobíte vy za darcu/zamestnanca) do 30.4.2023.Na zistenie miestnej príslušnosti daňového úradu môžete použiť službu Finančnej správy SR.
 3. Kópie Potvrdenia aj Vyhlásenia OZNAČTE MENOM PACIENTA, ktorému určujete Vaše 2% z daní na rehabilitáciu v ADELI.

Kópie Potvrdenia aj Vyhlásenia s označeným pacientom doručte najneskôr do 31. 7. 2023 poštou, emailom na monika.lazarcikova@nadaciaadeli.sk alebo osobne do Nadácie ADELI, Hlboká 45, 921 01 Piešťany.

 

HAUX-STARMED 2200/5,5/XL

Technologické zariadenie Centra HBO je tvorené 12miestnou pretlakovou komorou typu HAUX-STARMED 2200/5,5/XL nemeckého výrobcu HAUX-Life Support, GmbH s dodatočnými 2 miestami v predkomore. V komore je možné liečiť i pacienta na lôžku.

Maximálny prevádzkový tlak komory je 5 bar (6,5 ATA). Súčasťou základného vybavenia je vstavané plne automatizované hasiace zariadenie, audio/video monitoring pacienta, klimatizácia, počítačové/manuálne riadenie samotnej expozície, meranie % saturácie kyslíka, meranie % obsahu O2 v atmosfére komory, odsávací prístroj. Súčasťou komory je zásobovacia komora – tunel. Komora je plnená (tlakovaná) vzduchom (nie 100% kyslíkom, ako to je pri 1miestnych komorách), samotný 100% medicinálny kyslík pacienti inhalujú prostredníctvom masiek s uzatvoreným okruhom.
 • kapacita pre 12 osôb
 • možnosť ležiaceho pacienta
 • max. prevádzkový tlak 5 bar
 • plnenie atmosférickým vzduchom
 • audio/video monitoring pacienta
 • automatizované riadenie expozície
 • meranie % saturácie kyslíka a % obsahu kyslíka v atmosfére komory
 • inhalácia medicinálneho kyslíka prostredníctvom masiek s uzatvoreným okruhom
 • audio a video systém pre pacienta
 • integrované hasiace zariadenie
Rýchly kontakt

  Osobné údaje, ktoré poskytnete prostredníctvom tohto formulára bude spracúvať prevádzkovateľ: ADELI s.r.o., so sídlom Hlboká 45, 921 01 Piešťany, Slovenská republika, IČO: 35 850 655. Predmetné osobné údaje budú spracúvane pre účely poskytnutia informácií o službách a produktoch OXYMED Centra ako aj iných informácií, o ktoré požiadate a budú spracúvane na základe oprávneného záujmu.