fbpx

Dnes už vieme, že post-covidový syndróm, tzv. dlhý covid je ochorenie, ktoré sa týka pacientov trpiacich následkami infekcie dlhšie ako 4 týždne po infekcii Koronavírom. Takisto vieme, že liečiť post-covidový syndróm je misia, ktorá vyžaduje komplexnosť, dôslednosť a more trpezlivosti.

Z pohľadu ADELI môžeme konštatovať, že nemálo pacientov s následkami Covidu 19 vyhľadalo od roku 2021 v ADELI pomoc na post-covidovej rehabilitácii. Podarilo sa nám pomôcť väčšine z nich. Zároveň sme mali možnosť zhromaždiť poznatky, ktoré, hoci v žiadnom prípade nie sú výsledkom vedeckého výskumu na dostatočnej vzorke ľudí, zhromažďujú poznanie a skúsenosť s riešením následkov pandémie.

Pozývame Vás prečítať si rozhovor s Dr. Innou Durdou, vedúcou Oddelenia hyperbarickej oxygenoterapie v ADELI.

Akí pacienti navštevujú post-covidovú rehabilitáciu v ADELI?

Postcovidová rehabilitácia na Oddelení hyperbarickej oxygenoterapie v ADELI je určená všetkým pacientom, u ktorých sa prejavuje niektorý alebo viaceré zo skupiny dlhodobo trvajúcich patologických symptómov po prekonaní infekcie koronavírom. Prijímame pacientov po hospitalizácii s Covidom, ale aj tých, a je ich väčšina, ktorí neboli hospitalizovaní s infekciou.

Môžem konštatovať, že:

 • najviac pacientov máme po prekonaní stredne ťažkej formy Covidu vrátane rozvinutých komplikácii ešte počas infekčnej fázy a veľmi dlhou liečbou vedľajších komplikácii po samotnej infekcii
 • vyhľadávajú nás pacienti a pacientky, ktorí prekonali ľahkú formu infekčnej fázy a zhoršenie nastalo po uplynutí karantény
 • zvláštnou pacientskou skupinou sú ľudia s predchádzajúcimi ochoreniami ešte pred prepuknutím Covid 19, medzi nimi sú pacienti všetkých vekových kategórií, prevažujú starší pacienti s mnohými chronickými ochoreniami.

Čo je charakteristické pre Dlhý covid?

Ak po prekonaní infekčnej fázy zostali alebo vznikli symptómy ako kašeľ, dýchavica, bolesti v svaloch, v kĺboch, kožné problémy, slabosť, únava, poruchy spánku, depresie, mnohé neurologické príznaky a kognitívne poruchy, berieme ich s plnou vážnosťou ako prejavy postcovidového stavu.


Aké problémy spôsobuje pacientom COVID 19?

Vírus je testom schopnosti obrany a odolnosti. Pozeráme na pacienta komplexne, lebo vírus pôsobí tiež komplexne. U staršieho človeka „pripomenie“ vírus zdravotné komplikácie z minulosti, amplifikuje ich. Nedisponujeme podrobným výskumom a preto nemôžeme jednoznačne odfiltrovať pôsobenie vírusu od už existujúcich latentných diagnóz. Najzávažnejší je dopad Covidu na pľúca, spôsobuje hypoxiu, nedostatočné zásobovanie organizmu okysličenou krvou. Okrem obyčajných slabostí a dýchavičnosti môže vzniknúť ako jedna z najťažších komplikácii pri COVIDe fibróza pľúc.


Ľudia vnímajú COVID 19 ako respiračnú diagnózu, ktorá zasahuje pľúca. COVID však často znamená problém s cievami a nielen s nimi…

Uvedomujeme si charakteristiky vírusovej infekcie. Vírus je tropný, preniká do celého organizmu.

 • V zapálených cievach prichádza ku hyperkoagulácii, ľahko a rýchlo sa tvoria tromby – krvné zrazeniny.
 • Domnievame sa tiež, že vírus narušuje tvorbu červeného krvného farbiva, hemoglobínu, ktorý transportuje kyslík po celom tele.

Nedostatok kyslíka ma negatívny vplyv na celý organizmus.

 • COVID sprevádza aj postihnutie nervového systému. Vírus môže vyvolať poškodenia nervového tkaniva ako napr. Guillain – Barré Syndróm (polyneuropatia svalov).
 • Vírus môže mať negatívny vplyv na endokrinný systém, srdcovocievny systém aj krvný obeh.
 • Sú pacienti, u ktorých vírus spúšťa autoimunitné procesy. Môže spustiť napríklad vaskulitídu (postihnutie ciev) či autoimunitnú tyreoitídu (zápal štítnej žľazy) atď.

Som presvedčená, že vírus je spúšťačom porúch imunitnej reakcie.


Akú podobu má v ADELI post-covidový rehabilitačný program?

Vychádzame v ústrety potrebám našich pacientov a forma post-covidového rehabilitačného programu je zameraná na čo najlepšie zlepšenie stavu. Najväčší počet pacientov zaznamenávame vo vekovej skupine 35-50 rokov. (Prichádzajú k nám len samoplatcovia, nakoľko pobyt v ADELI zdravotné poisťovne nepreplácajú.) Pacienti prichádzajú s prosbou o vyliečenie dýchavičnosti po minimálnej fyzickej námahe, nepríjemného nárazového potenia, poruchami koncentrácie a závratmi. Neodkladne sa potrebujú vrátiť do práce, k starostlivosti o deti, či rodičov.

Pacientom po prekonaní Covidu ponúkame:

 • ambulantnú hyperbarickú oxygenoterapiu
 • postcovidový rehabilitačný program

Pri potrebe obnovenia pohybových funkcií pacienta, ktoré nastávajú zvyčajne po dlhodobej umelej pľúcnej ventilácii, po komatóznych stavoch, dlhodobej imobilizácii zvykneme siahnuť po:

 • neurorehabilitačnom programe
 • neurorehabilitačnom programe s využitím hyperbarickej komory

Post-covidový rehabilitačný program sme vypracovali so zohľadnením odporučení Svetovej zdravotníckej organizácie a aktuálne priebežne zapracovávame vlastné skúsenosti.

Naša post-covidová rehabilitácia je zameraná na zlepšenie kondície: 

 • respiračných funkcií
 • svalových funkcií
 • funkcií nervového systému
 • psychického stavu človeka
 • kognitívnych funkcií

Cieľom programu je čo najskôr umožniť práceschopnosť pacienta, obnoviť predošlý stav, zlepšiť kvalitu života a predísť chronickým stavom.

Bez preháňania môžeme povedať, že sa snažíme pacienta vrátiť do aktívneho života a hoci je to niekedy zdĺhavá cesta, vďaka dobrej spolupráci, s maximálnym sústredením a vytrvalosťou sa nám to darí.

Hlavnymi úlohami postcovidovej rehabilitácie je:

 • Zlepšenie ventilačnej funkcie pľúc odstránením zostatkových symptópmov (napr. dlhotrvajúci kašeľ)
 • Prevencia komplikácii
 • Korekcia svalovej slabosti
 • Zväčšenie fyzickej vytrvalosti
 • Zlepšenie mentálnej odolnosti,
 • Zlepšenie koncentrácie a pamäti

Pacientovi vyberáme najvhodnejšie zo spektra terapií:

 • Hyperbarická oxygenoterapia v hyperbarickej komore
 • Liečebný telocvik
 • Dychové cvičenia
 • Respiračná fyzioterapia
 • Manuálna terapia
 • Nordic walking
 • Masáž
 • Laser
 • Hydroterapia
 • Magnetoterapia
 • Biolampa
 • Biofeedback
 • Elektroliečba
 • Relaxačné cvičenia

Ako prebieha prijímanie pacienta na post-covidový rehabilitačný program?

Pacient sa zaregistruje na stránke www.oxymed.sk alebo www.adelicenter.com. Následne sa s ním skontaktuje náš pracovník a poskytne pacientovi základné informácie a vyžiada si relevantné lekárske správy, ktoré potom vyhodnocujeme. V individuálnych prípadoch si vyžiadame doplňujúce lekárske vyšetrenie alebo laboratórne testy. Nástup na rehabilitáciu je možný bez čakania.

Vstupné vyšetrenie je dôležitým komponentom na začiatku rehabilitačného pobytu. Volíme prísne individuálny prístup, nakoľko vyšetrujeme pôvod a dôvod jednotlivých symptómov s rešpektom na pacientovu anamnézu, priebeh Covidu a jeho psychický stav.

Po vyčerpávajúcom štúdiu podkladov pracujeme s predbežným nastavením rehabilitačného programu. Avšak po vstupnej prehliadke a aktualizácii stavu sa môže program upraviť.  Prehliadka trvá 45 minút, ale zo skúsenosti väčšinou 60 až 120 minút. Našou úlohou je ponúknuť pacientovi účinný program a je predmetom hlbokej úvahy a nakoniec aj možností pacienta, v akom rytme a tempe terapie potrebuje, či je efektívnejšie rehabilitovať týždeň a po oddychu pobyt opakovať alebo absolvovať dva týždne a sledovať moment odpovede organizmu na rehabilitačnú liečbu. Súčasťou vstupnej prehliadky je preto hĺbkový rozhovor, popis aktuálneho subjektívneho prežívania ťažkostí pacientom. Je to vzájomný dialóg, z ktorého vyplynie, čo pacient nielen potrebuje, ale aj, aký reálny cieľ je na dosah v krátkodobom, strednodobom a dlhodobom horizonte.

Objektívne sledujeme: telesnú teplotu, saturáciu, zisťujeme kvalitu dýchania, kardiálny status: tlak krvi a pulz (údery za minútu) – v kľude aj po záťaži. Okrem vyššie menovaného ešte vážime pacienta, robíme spirometriu a tympanometriu.

Snažíme sa objektívne zhodnotiť zdravotný stav pacienta s postcovidovým syndrómom a pri akomkoľvek podozrení odporúčame dodatočné vyšetrenia.


Ako sa dá zhrnúť Vaša takmer dvojročná skúsenosť s poskytovaním Post-covidového rehabilitačného programu?

S post-covidovým rehabilitačným programom sme začali v apríli 2021 a pôvodne sme sa zameriavali len na respiračnú zložku. Podľa dotazníka sme hodnotili  progres. Medzi položkami ako spirometria, tlak, tep, saturácia pod.  sme sa zaujímali o zmeny vitálnej kapacity pľúc, o zmeny frekvencie činnosti srdca, o zmeny výdrže, o vývoj kvality spánku. Informovali sme sa o zmenách a vývoji chuti do jedla, duševnej činnosti, stave únavy a celkovo kvality života.

V lete 2021, teda po veľmi krátkom čase, sme zaviedli aj postcovidovú rehabilitáciu so zameraním na neurorehabilitáciu. Upravovali sme program smerom na podporu funkčnosti nervového systému. ADELI je leaderom neurorehablitácie v stredoeurópskom priestore a tak sa nám podarilo skĺbiť tieto smery pre čo najväčší možný pozitívny efekt na pacienta.

Každý druhý pacient popisoval zároveň aj svalovú bolesť. Dokonca po ťažkom priebehu Covidu to bolo až 90% pacientov, predovšetkým ľudia po hospitalizácii mali nielen problémy s bolesťou, ale i hybnosťou končatín.

Stav našich pacientov si vyžiadal tiež rehabilitáciu svalovej dysfunkcie.

Zvláštnou kapitolou našej praxe je poznatok, že veľmi často po prekonaní Covidu vzniknú kognitívne poruchy. 80% našich pacientov má problém s pamäťou, poruchu spánku, kolísavú náladu, zväčšený stres, apatiu. Napriek tomu, že covid je infekcia, kde sme predpokladali predovšetkým postihnutie pľúc, teraz konštatujeme, že Covid dokázateľne postihuje nervový systém. Štatistika našich pacientov ukazuje, že zďaleka nie každý pacient mal postihnuté pľúca, ale takmer každý má krátkodobo alebo dlhodobo znížené kognitívne schopnosti.

Príklad toho je, že ľudia stratili čuch. Musíme si to predstaviť tak, že keď príde vírus do organizmu, správa sa ako jed, toxín. Nenapadne len jedno miesto, ale celý systém, zjavne aj nervové tkanivo. Poškodenie nervových tkanív sa prejavuje na vyššej podráždenosti, prejavoch úzkostí a iracionálneho strachu, ktoré sa prevalia do nekontrolovateľného stresu. Dlhodobou perspektívou, síce zriedkavou ale možnou je eskalácia do porážky. Oveľa častejšie príde k tzv. astenickému syndrómu: zníženiu kognitívnych funkcií človeka. Hoci vírus pôsobil len niekoľko dní, poškodenie tkanív pretrváva a pacient registruje nepríjemné symptómy. A tie sa zhoršujú tým viac, čím frustrovanejší a bezradnejší je pacient. A práve preto v ADELI poskytujeme nielen post-covidový rehabilitačný program so zameraním na rešpiračný systém, ale aj na neurokognitívne poruchy.    


Kedy je pacient pre post-covidovú rehabilitačnú liečbu kontraindikovaný?

Kontraindikáciou sú: akútne štádium respiračného a infekčného ochorenia, krvácanie rôzneho pôvodu, epilepsia, chronické ochorenia v štádiu aktívnej fázy a.i. V individuálnych prípadoch vyžadujeme opakované vyšetrenie a preliečenie chronických stavov. Napríklad nekompenzovaná arteriálna hypertenzia je kontraindikáciou, avšak po kompenzácii a stabilizácii pacienta je možné absolvovať rehabilitačný prgram.


Ľudí trápi únavový syndróm dlhé mesiace. Sú praceneschopní, obávajú sa o zachovanie zamestnania, mnohí žiadajú o invaliditu či skorší odchod do penzie. Dá sa im pomôcť?

Všetko je individuálne. Kladieme si otázku: z čoho pramení únavový syndróm? Čo je jeho príčinou a z akých rôznych ochorení mohol vzísť? Musíme rozlišovať a zvažovať: Únavový syndróm môže vzniknúť aj z ochorenia srdcia, ciev a ale aj ako následok kognitívnych porúch, sklamania, strachu, hnevu, vyčerpania, depresie, frustrácie a vyhorenia. Rehabilitácia pomáha, ak nespôsobuje extrémnu záťaž. Tu je dôležitá tiež vôľa pacienta. Ak z medicínskeho hľadiska nehrozí preťaženie a pacient je motivovaný postaviť sa na nohy, odporúčam post-covidovú rehabilitáciu aj pacientovi s chronickou únavou. A zároveň by som tu odporučila výživové poradenstvo. Aj ním máme možnosť regulovať záťaž na organizmus. Hodnotnou stravou podporujeme metabolizmus, trávenie, lepší spánok, lepšiu náladu, ľahšie zvládanie záťaže, lepší pocit z výsledkov a pokrokov.


Koľko pacientov s postcovidovým syndrómom absolvovalo rehabilitáciu v ADELI? Za aký čas? S akým úspechom?

Za posledných 20 mesiacov sme rehabilitovali okolo 60 pacientov. Neexistuje jednotný recept pre každého. Závery sme robili na základe samohodnotenia pacienta, jeho subjektívnych pozorovaní, na základe porovnania nameraných hodnôt a kvalitatívnych vyjadrení na vstupnej a výstupnej prehliadke. Pacient vždy opúšťa naše zariadenie so sadou odporúčaní pre rodinného lekára, myslím tým sadu krokov, ktoré systémy potrebujú byť sledované. Takisto má pacient k dispozícii naučené techniky, ktoré opakuje doma. Prostredníctvom klientských manažérov zostávame s pacientami v kontakte aj na diaľku. Mnohí ešte radi konzultujú svoj progres, ale nepotrebujú sa vrátiť na intenzívny pobyt. Väčšina opäť pracuje.

Čo je hyperbarická oxygenoterapia? (HBOT)

Základné informácie nájdete na www.oxymed.sk.

V súvislosti s liečbou post-covidového syndrómu (dlhého covidu) je dôležité viedieť, že terapia prebieha v prostredí zvýšeného atmosférického tlaku komory, kde pacient dýcha čistý medicínsky kyslík. Inhalácia prebieha cez tvárovú masku alebo certifikovanú helmu. Terapia trvá 75 minút a odporúča sa opakovať 6 – 12x počas za sebou nasledujúcich dní.

Pobyt v hyperbarickej komore znižuje viskozitu krvi a takisto zápal. Zabraňuje tvorbe trombov, na inej báze ako lieky na riedenie krvi. HBOT zvyšuje okysličenie tkanív organizmu 5 – až 10 – násobne a aktivuje baroreceptory na koži a slizniciach. Terapia má tiež silný antibakteriálny a antivírusový účinok.

Ak máte záujem o post-covidový rehabilitačný program, napíšte krátku poznámku sem: https://oxymed.sk/kontakt/, radi sa s Vami skontaktujeme a poskytneme Vám bližšie informácie.

Ak máte záujem čítať pacientske referencie, čítajte tu:https://oxymed.sk/referencie/

Neváhajte sa o post-covidovej rehabilitácii informovať na t.č. +421 910 926 670 (primárny kontakt OXYMED)

HAUX-STARMED 2200/5,5/XL

Technologické zariadenie Centra HBO je tvorené 12miestnou pretlakovou komorou typu HAUX-STARMED 2200/5,5/XL nemeckého výrobcu HAUX-Life Support, GmbH s dodatočnými 2 miestami v predkomore. V komore je možné liečiť i pacienta na lôžku.

Maximálny prevádzkový tlak komory je 5 bar (6,5 ATA). Súčasťou základného vybavenia je vstavané plne automatizované hasiace zariadenie, audio/video monitoring pacienta, klimatizácia, počítačové/manuálne riadenie samotnej expozície, meranie % saturácie kyslíka, meranie % obsahu O2 v atmosfére komory, odsávací prístroj. Súčasťou komory je zásobovacia komora – tunel. Komora je plnená (tlakovaná) vzduchom (nie 100% kyslíkom, ako to je pri 1miestnych komorách), samotný 100% medicinálny kyslík pacienti inhalujú prostredníctvom masiek s uzatvoreným okruhom.
 • kapacita pre 12 osôb
 • možnosť ležiaceho pacienta
 • max. prevádzkový tlak 5 bar
 • plnenie atmosférickým vzduchom
 • audio/video monitoring pacienta
 • automatizované riadenie expozície
 • meranie % saturácie kyslíka a % obsahu kyslíka v atmosfére komory
 • inhalácia medicinálneho kyslíka prostredníctvom masiek s uzatvoreným okruhom
 • audio a video systém pre pacienta
 • integrované hasiace zariadenie
Rýchly kontakt

  Osobné údaje, ktoré poskytnete prostredníctvom tohto formulára bude spracúvať prevádzkovateľ: ADELI s.r.o., so sídlom Hlboká 45, 921 01 Piešťany, Slovenská republika, IČO: 35 850 655. Predmetné osobné údaje budú spracúvane pre účely poskytnutia informácií o službách a produktoch OXYMED Centra ako aj iných informácií, o ktoré požiadate a budú spracúvane na základe oprávneného záujmu.