fbpx
Postup získavania 2% z daní pre konkrétneho pacienta prostredníctvom Nadácie ADELI

Milí naši členovia KLUBU Nadácie ADELI,

aj tento rok pripravila Nadácia ADELI prehľad krokov, potrebných na darovanie 2% zo zaplatených daní.

KOHO MÔŽETE OSLOVIŤ?

– zamestnancov
– živnostníkov
– firmy
– právnické osoby – napríklad akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným
– každého, kto podáva daňové priznanie za rok 2022 a platí daň z príjmu

Na konci s dychom po COVID-19: intenzívna a komplexná rehabilitácia vracia späť do života

Stále na pokraji síl a na konci s dychom – tak sa cítia tisíce pacientov po prekonaní COVID-19. Nemôžu sa vrátiť do života, nie sú schopní kvôli chorobným príznakom, vrátiť sa do práce. COVID-19 zanecháva štrukturálne aj funkčné zmeny orgánov, dýchacích ciest, kardiovaskulárneho alebo nervového systému. Dlhotrvajúce následky ochorenia COVID-19 je nutné liečiť intenzívnou rehabilitáciou. Piešťanské centrum hyperbarickej terapie OXYMED vyvinulo špeciálny rehabilitačný program pre ľudí, ktorí trpia dlhotrvajúcimi následkami ochorenia COVID-19.

HAUX-STARMED 2200/5,5/XL

Technologické zariadenie Centra HBO je tvorené 12miestnou pretlakovou komorou typu HAUX-STARMED 2200/5,5/XL nemeckého výrobcu HAUX-Life Support, GmbH s dodatočnými 2 miestami v predkomore. V komore je možné liečiť i pacienta na lôžku.

Maximálny prevádzkový tlak komory je 5 bar (6,5 ATA). Súčasťou základného vybavenia je vstavané plne automatizované hasiace zariadenie, audio/video monitoring pacienta, klimatizácia, počítačové/manuálne riadenie samotnej expozície, meranie % saturácie kyslíka, meranie % obsahu O2 v atmosfére komory, odsávací prístroj. Súčasťou komory je zásobovacia komora – tunel. Komora je plnená (tlakovaná) vzduchom (nie 100% kyslíkom, ako to je pri 1miestnych komorách), samotný 100% medicinálny kyslík pacienti inhalujú prostredníctvom masiek s uzatvoreným okruhom.
 • kapacita pre 12 osôb
 • možnosť ležiaceho pacienta
 • max. prevádzkový tlak 5 bar
 • plnenie atmosférickým vzduchom
 • audio/video monitoring pacienta
 • automatizované riadenie expozície
 • meranie % saturácie kyslíka a % obsahu kyslíka v atmosfére komory
 • inhalácia medicinálneho kyslíka prostredníctvom masiek s uzatvoreným okruhom
 • audio a video systém pre pacienta
 • integrované hasiace zariadenie
Rýchly kontakt

  Osobné údaje, ktoré poskytnete prostredníctvom tohto formulára bude spracúvať prevádzkovateľ: ADELI s.r.o., so sídlom Hlboká 45, 921 01 Piešťany, Slovenská republika, IČO: 35 850 655. Predmetné osobné údaje budú spracúvane pre účely poskytnutia informácií o službách a produktoch OXYMED Centra ako aj iných informácií, o ktoré požiadate a budú spracúvane na základe oprávneného záujmu.