fbpx

Milé predčasniatka, milí rodičia!

Ako bývalo roky dobrou tradíciou, členovia OZ Malíček mali mierne zvýhodnený vstup na hyperbarickú oxygenoterapiu.

Obnovujeme spoluprácu s OZ Malíček a veríme, že sprístupníme tak terapiu deťom, ktoré ju potrebujú.

Prečo?

Pretože zvlásť predčasniatka potrebujú extra dávky kyslíka na podnietenie zrenia mozgu. Ajkeď sa do hyperbarickej komory dostanú až od veku 3 rokov, po rôznych iných terapiách a podnecovaní rozvoja zo strany ich rodín, terapia má obrovský význam: Kyslík dýchaný pod tlakom okysličuje krv niekoľkokrát viac ako v podmienkach bežného tlaku.

Kyslík regeneruje neokysličené tkanivá, podporuje tvorbu nových ciev, zvyšuje baktericídnu kapacitu bielych krviniek, podporuje odpuchnutie, hojenie rán, znižuje zrážanlivosť krvi, podporuje rečové, pamäťové a koncentračné schopnosti. Nádej na zlepšenie zdravotného stavu i mentálnej kondície teda existuje.

Nakoľko sa bežne odporúča navštíviť hyperbarickú komoru v sérii za sebou idúcich dní v množstve 10-12 dní (individuálne určí lekár), veríme, že aktuálne zníženie ceny umožní mnohým túto významnú podpornú terapiu.

Do veku 16-tich rokov je možné sprevádzať dieťa v návšteve komory.

Expozícia trvá 75 minút. Počas celého priebehu expozície je pacient pod dohľadom lekára (cez kamery a mikrofóny), v kabíne komory je stále prítomná zdravotná sestra.

Milí rodičia, informujte sa na čísle 0910 926670.

Váš Oxymed v ADELI

 

HAUX-STARMED 2200/5,5/XL

Technologické zariadenie Centra HBO je tvorené 12miestnou pretlakovou komorou typu HAUX-STARMED 2200/5,5/XL nemeckého výrobcu HAUX-Life Support, GmbH s dodatočnými 2 miestami v predkomore. V komore je možné liečiť i pacienta na lôžku.

Maximálny prevádzkový tlak komory je 5 bar (6,5 ATA). Súčasťou základného vybavenia je vstavané plne automatizované hasiace zariadenie, audio/video monitoring pacienta, klimatizácia, počítačové/manuálne riadenie samotnej expozície, meranie % saturácie kyslíka, meranie % obsahu O2 v atmosfére komory, odsávací prístroj. Súčasťou komory je zásobovacia komora – tunel. Komora je plnená (tlakovaná) vzduchom (nie 100% kyslíkom, ako to je pri 1miestnych komorách), samotný 100% medicinálny kyslík pacienti inhalujú prostredníctvom masiek s uzatvoreným okruhom.
 • kapacita pre 12 osôb
 • možnosť ležiaceho pacienta
 • max. prevádzkový tlak 5 bar
 • plnenie atmosférickým vzduchom
 • audio/video monitoring pacienta
 • automatizované riadenie expozície
 • meranie % saturácie kyslíka a % obsahu kyslíka v atmosfére komory
 • inhalácia medicinálneho kyslíka prostredníctvom masiek s uzatvoreným okruhom
 • audio a video systém pre pacienta
 • integrované hasiace zariadenie
Rýchly kontakt

  Osobné údaje, ktoré poskytnete prostredníctvom tohto formulára bude spracúvať prevádzkovateľ: ADELI s.r.o., so sídlom Hlboká 45, 921 01 Piešťany, Slovenská republika, IČO: 35 850 655. Predmetné osobné údaje budú spracúvane pre účely poskytnutia informácií o službách a produktoch OXYMED Centra ako aj iných informácií, o ktoré požiadate a budú spracúvane na základe oprávneného záujmu.