fbpx

OXYMED, centrum hyperbarickej oxygenoterapie v Piešťanoch prichádza ako prvé na Slovensku s unikátnym terapeutickým programom, ktorý je jedinečne založený na kombinácii účinkov na telesné aj duševné zdravie.

Stále na pokraji síl a na konci s dychom – tak sa cítia tisíce pacientov po prekonaní COVID-19. Nemôžu sa vrátiť do života, nie sú schopní kvôli chorobným príznakom, vrátiť sa do práce. COVID-19 zanecháva štrukturálne aj funkčné zmeny orgánov, dýchacích ciest, kardiovaskulárneho alebo nervového systému. Dlhotrvajúce následky ochorenia COVID-19 je nutné liečiť intenzívnou rehabilitáciou. Piešťanské centrum hyperbarickej terapie OXYMED vyvinulo špeciálny rehabilitačný program pre ľudí, ktorí trpia dlhotrvajúcimi následkami ochorenia COVID-19.

MOŽNOSŤ ÚČINNEJ LIEČBY NA SLOVENSKU

OXYMED, centrum hyperbarickej oxygenoterapie v Piešťanoch je prvé, ktoré prichádza s komplexne zostaveným špeciálnym Post-covidovým programom pre stavy súvisiace s dlhotrvajúcimi následkami ochorenia COVID-19. „Cieľom 12-dňového Post-covidového rehabilitačného programu je zvládnuť a znížiť súčasné príznaky ochorenia. Pacient sa potrebuje fyzicky zregenerovať a vrátiť do každodennej funkčnosti v zlepšenej fyzickej aj psychickej kondícii.“, vysvetľuje Dr. Inna Durda, vedúca lekárka Oddelenia hyperbarickej oxygenoterapie OXYMED v ADELI Medical Center v Piešťanoch.

Práve špeciálna hyberbarická komora je jednou z dôležitých súčastí Post-covidovej rehabilitácie. 75 minútová denná terapia nepredstavuje pre pacienta žiadnu námahu, pritom v jeho organizme prebiehajú významné ozdravné procesy: „Fyziologické účinky dýchania kyslíka v pretlaku komory spočívajú v niekoľkonásobne silnejšom tlaku kyslíka a hĺbkovom prenikaní krvnou plazmou do miest tkanív a orgánov, kam sa za bežného tlaku kyslík nedostane“, vysvetľuje Dr. Durda. Bunkový metabolizmus tak funguje efektívnejšie, bunky sa okysličujú a regenerujú.“ Hyperbarická kyslíková terapia v kombinácii s rehabilitáciou pľúc je jedinečný koncept tohto druhu. Telo sa “ prebúdza dýchaním“. Dodávaný kyslík v kombinácii s individuálnym rehabilitačným programom je aktivovaný a podporený v procese opravy a regenerácie v tele.

Rehabilitačný cieľ

Jedinečná Post-covidová rehabilitácia pozostáva z 2-týždenného rehabilitačného pobytu s individuálne nastaveným programom pre každého pacienta v rozsahu 4-5 terapeutických jednotiek denne. Individuálne potreby pacienta sú zohľadnené v skladbe terapie zostavenej z flexibilných modulov.

Medicínsky riaditeľ ADELI, Dr. Erkin Dzhamanbaev, ktorý okrem bohatej publikačnej tvorby má skúsenosti z renomovaných kliník v Južnej Kórei a Singapure zvlášť zdôrazňuje komplexný účinok na telo, intelektuálnu silu a duševné rozpoloženie pacienta, ktorý pociťuje dôsledky ochorenia COVID-19: „Rehabilitácia pomáha všetkým systémom a orgánom v tele vrátiť ich funkčnosť. Účinok terapií denne monitorujeme medzinárodne uznávanými testami. Najväčšie výhody pre každého pacienta v centre OXYMED spočívajú v individuálne šitom, vysoko intenzívnom terapeutickom programe a komplexnej starostlivosti. Každý pacient je personálne obsadený multidisciplinárnym tímom.“  – dodáva Dr. Erkin Dzhamanbaev.

Následný plán poskytuje bezproblémový prechod na ambulantnú liečbu. Počas pobytu pracujeme na zlepšení respiračných symptómov a nedostatku vzduchu, zlepšení fyzickej výkonnosti, kondície ako aj rozvíjanie dôvery vo fyzickú odolnosť prostredníctvom cielenej odbornej prípravy.

Rehabilitačnú intervenciu multidisciplinárneho charakteru zdôrazňujú aj odborné spoločnosti ATS aj ERS. **

Ľudia, ktorí boli dlhodobo na jednotke intenzívnej starostlivosti, môžu trpieť znížením vitálnej kapacity pľúc. Preto je súčasťou Post-covidovej rehablitácie tréning dýchania so spirometrom a tiež pravidelné dychové cvičenia. Fyzioterapia je v ADELI kombinovaná s meditáciou, zvukovou terapiou a aromaterapiou, ale tiež napríklad tancom na podporu tvorbou hormónov šťastia, ktoré stimulujú obranyschopnosť organizmu. Podľa Rastislava Jakubkoviča, vedúceho projektu Post-covidovej rehabilitácie v ADELI, pri COVID-19 rozhoduje o priebehu ochorenia aj úspechu rekonvalescencie práve funkčnosť pľúc. „Schopnosť pľúc ustáť rozsiahle infekcie závisí aj od priestoru, ktorý mu určí človek svojim držaním tela. V rámci liečby preto okrem iného odstraňujeme zlé funkčné stereotypy a svalové dysbalancie, ktoré mohli nastať počas akútneho ochorenia, najmä v prípade nehybnosti pacienta“.

Intenzita Postcovidovej rehabilitácie, ako aj skladba terapií, je vždy v súlade s aktuálnym zdravotným a psychickým stavom pacienta. Podmienkou na jej absolvovanie je zotavenie sa z akútnej fázy respiračného ochorenia, negatívne testy na infekciu Sars-Cov-2 a vek nad 16 rokov. Bližšie informácie nájdete tu.

HAUX-STARMED 2200/5,5/XL

Technologické zariadenie Centra HBO je tvorené 12miestnou pretlakovou komorou typu HAUX-STARMED 2200/5,5/XL nemeckého výrobcu HAUX-Life Support, GmbH s dodatočnými 2 miestami v predkomore. V komore je možné liečiť i pacienta na lôžku.

Maximálny prevádzkový tlak komory je 5 bar (6,5 ATA). Súčasťou základného vybavenia je vstavané plne automatizované hasiace zariadenie, audio/video monitoring pacienta, klimatizácia, počítačové/manuálne riadenie samotnej expozície, meranie % saturácie kyslíka, meranie % obsahu O2 v atmosfére komory, odsávací prístroj. Súčasťou komory je zásobovacia komora – tunel. Komora je plnená (tlakovaná) vzduchom (nie 100% kyslíkom, ako to je pri 1miestnych komorách), samotný 100% medicinálny kyslík pacienti inhalujú prostredníctvom masiek s uzatvoreným okruhom.
 • kapacita pre 12 osôb
 • možnosť ležiaceho pacienta
 • max. prevádzkový tlak 5 bar
 • plnenie atmosférickým vzduchom
 • audio/video monitoring pacienta
 • automatizované riadenie expozície
 • meranie % saturácie kyslíka a % obsahu kyslíka v atmosfére komory
 • inhalácia medicinálneho kyslíka prostredníctvom masiek s uzatvoreným okruhom
 • audio a video systém pre pacienta
 • integrované hasiace zariadenie
Rýchly kontakt

  Osobné údaje, ktoré poskytnete prostredníctvom tohto formulára bude spracúvať prevádzkovateľ: ADELI s.r.o., so sídlom Hlboká 45, 921 01 Piešťany, Slovenská republika, IČO: 35 850 655. Predmetné osobné údaje budú spracúvane pre účely poskytnutia informácií o službách a produktoch OXYMED Centra ako aj iných informácií, o ktoré požiadate a budú spracúvane na základe oprávneného záujmu.