fbpx

Hyberbarická komora má dokázaný účinok:

ZLEPŠUJE ODOLNOSŤ pri každej infekcii a je osvedčená ako účinná metóda liečby pri týchto ochoreniach:

 • Akútny alebo traumatický, neadekvátny prietok krvi v tepnách
 • Vzduchová embólia
 • Anémia
 • Infekcie kostí
 • Absces mozgu
 • Poranenia mozgu a traumy
 • Popáleniny
 • Otrava oxidom uhoľnatým
 • Chronická infekcia nazývaná aktinomykóza
 • Chronická bolesť
 • Ohrozené kožné štepy a chlopne
 • Zranenia
 • Otrava kyanidom
 • Dekompresná choroba
 • Demencia a Alzheimerova choroba
 • Diabetické rany, ktoré sa nehoja správne, diabetes melitus, tzv. diabetická noha
 • Nekrotizujúca infekcia mäkkých tkanív
 • Omrzliny
 • Plesňové infekcie
 • Plynová gangréna (forma gangrény, v ktorej sa plyn zhromažďuje v tkanivách)
 • Strata sluchu
 • Infekcia kosti (osteomyelitída)
 • Ischémia
 • Stav po rádioterapii
 • Kožné vredy
 • Prijatie tkanivového štepu
 • Tkanivové infekcie
 • Strata videnia
 • Posilnenie vašej odolnosti voči infekcii
 • Postcovidový syndróm
 • Obštrukčná choroba pľúc

Hlavnou otázkou teda je, ako zlepšiť svoju odolnosť voči akýmkoľvek infekciám! Odolnosť – znamená schopnosť vášho organizmu nechytiť chrípku, akýkoľvek druh vírusu, bakteriálnu alebo plesňovú infekciu.

Na tieto preventívne aj liečebné procesy odporúčame 5-10 sedení v hyperbarickej komore.

Kontaktujte recepciu Oddelenia hyperbarickej oxygenoterapie alebo priamo kontaktujte OXYMED cez vstupný formulár. Radi skonzultujeme Váš zdravotný stav, dopomôžeme správnej diagnostike Vášho zdravotného stavu odhalením príčiny Vašich potiaží. Posudzujeme zdravotný stav osobne a individuálne a predovšetkým CELISTVO.

HAUX-STARMED 2200/5,5/XL

Technologické zariadenie Centra HBO je tvorené 12miestnou pretlakovou komorou typu HAUX-STARMED 2200/5,5/XL nemeckého výrobcu HAUX-Life Support, GmbH s dodatočnými 2 miestami v predkomore. V komore je možné liečiť i pacienta na lôžku.

Maximálny prevádzkový tlak komory je 5 bar (6,5 ATA). Súčasťou základného vybavenia je vstavané plne automatizované hasiace zariadenie, audio/video monitoring pacienta, klimatizácia, počítačové/manuálne riadenie samotnej expozície, meranie % saturácie kyslíka, meranie % obsahu O2 v atmosfére komory, odsávací prístroj. Súčasťou komory je zásobovacia komora – tunel. Komora je plnená (tlakovaná) vzduchom (nie 100% kyslíkom, ako to je pri 1miestnych komorách), samotný 100% medicinálny kyslík pacienti inhalujú prostredníctvom masiek s uzatvoreným okruhom.
 • kapacita pre 12 osôb
 • možnosť ležiaceho pacienta
 • max. prevádzkový tlak 5 bar
 • plnenie atmosférickým vzduchom
 • audio/video monitoring pacienta
 • automatizované riadenie expozície
 • meranie % saturácie kyslíka a % obsahu kyslíka v atmosfére komory
 • inhalácia medicinálneho kyslíka prostredníctvom masiek s uzatvoreným okruhom
 • audio a video systém pre pacienta
 • integrované hasiace zariadenie
Rýchly kontakt

  Osobné údaje, ktoré poskytnete prostredníctvom tohto formulára bude spracúvať prevádzkovateľ: ADELI s.r.o., so sídlom Hlboká 45, 921 01 Piešťany, Slovenská republika, IČO: 35 850 655. Predmetné osobné údaje budú spracúvane pre účely poskytnutia informácií o službách a produktoch OXYMED Centra ako aj iných informácií, o ktoré požiadate a budú spracúvane na základe oprávneného záujmu.