fbpx

Kyslíková terapia v hyperbarickej komore má jedinečné účinky a dokázalo sa i v týchto časoch, že je nositeľom nádeje. Posilňuje obranyschopnosť organizmu tým, že ho zásobí kyslíkom a udrží organizmus v „top prevádzke“. V súvislosti nielen s pandémiou COVID-19, ale aj stále častejšie spomínanými inými ochoreniami dýchacích ciest je nutné venovať veľa pozornosti schopnosti obrany organizmu voči vírusom. Obranyschopnosť organizmu každého človeka je veľmi rozdielna a závisí od genetickej dispozície, veku, životného štýlu, množstva stresu a iných ochorení.  Ako už dnes vieme, obranný štít nášho organizmu – imunita zlyhá, keď je vystavený dlhotrvajúcemu silnému útoku vírusov na udalostiach  s množstvom ľudí. Naopak, pri stretnutí s nižšou dávkou vírusu pri pohybe v exteriéri a pri dodržiavaní vzdialenosti s inými má naše telo čas a priestor dať primeranú imunologickú odpoveď, nákaza v organizme neprepukne.

Hyperbarická oxygenoterapia je jedna z účinných metód zoceľovania imunitného – obranného systému človeka. Neváhajte nás kontaktovať, dohodnúť si vstupné vyšetrenie a zistiť, nakoľko práve Vám môže séria pobytov v hyperbarickej komore pomôcť zoceliť Vaše zdravie. 

HAUX-STARMED 2200/5,5/XL

Technologické zariadenie Centra HBO je tvorené 12miestnou pretlakovou komorou typu HAUX-STARMED 2200/5,5/XL nemeckého výrobcu HAUX-Life Support, GmbH s dodatočnými 2 miestami v predkomore. V komore je možné liečiť i pacienta na lôžku.

Maximálny prevádzkový tlak komory je 5 bar (6,5 ATA). Súčasťou základného vybavenia je vstavané plne automatizované hasiace zariadenie, audio/video monitoring pacienta, klimatizácia, počítačové/manuálne riadenie samotnej expozície, meranie % saturácie kyslíka, meranie % obsahu O2 v atmosfére komory, odsávací prístroj. Súčasťou komory je zásobovacia komora – tunel. Komora je plnená (tlakovaná) vzduchom (nie 100% kyslíkom, ako to je pri 1miestnych komorách), samotný 100% medicinálny kyslík pacienti inhalujú prostredníctvom masiek s uzatvoreným okruhom.
 • kapacita pre 12 osôb
 • možnosť ležiaceho pacienta
 • max. prevádzkový tlak 5 bar
 • plnenie atmosférickým vzduchom
 • audio/video monitoring pacienta
 • automatizované riadenie expozície
 • meranie % saturácie kyslíka a % obsahu kyslíka v atmosfére komory
 • inhalácia medicinálneho kyslíka prostredníctvom masiek s uzatvoreným okruhom
 • audio a video systém pre pacienta
 • integrované hasiace zariadenie
Rýchly kontakt

  Osobné údaje, ktoré poskytnete prostredníctvom tohto formulára bude spracúvať prevádzkovateľ: ADELI s.r.o., so sídlom Hlboká 45, 921 01 Piešťany, Slovenská republika, IČO: 35 850 655. Predmetné osobné údaje budú spracúvane pre účely poskytnutia informácií o službách a produktoch OXYMED Centra ako aj iných informácií, o ktoré požiadate a budú spracúvane na základe oprávneného záujmu.