fbpx

Post-covidový syndróm je príčina utrpenia 76 % hospitalizovaných pacientov. Dýchavičnosť, únava a bolesti však trápia dlhodobo aj pacientov s ľahkým priebehom covidu. Post-covidový syndróm je názov diagnózy s desiatkami príznakov, ktoré v tele spôsobuje Sars-Cov-2.
Pacienti sa zotavili, ale nie sú zdraví.
Prax ukazuje, že množstvo pacientov nie je prepustených z nemocnice v doliečenom a stabilizovanom stave. Mnohí pacienti z umelej pľúcnej ventilácie trpia imobilizačným syndrómom, teda následkami dlhodobej nehybnosti. Zle hltajú, nefunguje im vyprázdňovanie. Psychický stav celej rodiny, ktorá prekvapivo čelí imobilite príbuzného často hraničí so zúfalstvom aj preto, že príbuzní nesmeli dlho pacienta vôbec navštíviť a vôbec nie sú zaučení do domácej opatery, ktorej zrazu čelia.

Okrem toho trpia pacienti nespokojnosťou so svojim zdravotným stavom.

Čo sa deje v akútnej fáze COVID-u?

COVID-19 môže u niektorých ľudí vyvolať autoimunitnú reakciu, pri ktorej sa imunitný systém omylom zameriava na zdravé tkanivo. U iných môže vyvolať dysreguláciu autonómneho nervového systému, zodpovedného napríklad za krvný tlak, srdcovú frekvenciu, dýchanie či trávenie

V rôznych orgánoch sa zapaľujú cievy. Zápal ciev (vaskulitídu) objasňuje Dr. Erkin Dzhamanbaev, medicínsky riaditeľ piešťanského Adeli: “ Priebeh COVIDu závisí od predispozície konkrétneho človeka, od jeho chronických chorôb. Ak má niekto cukrovku s retinopatiou, najvýraznejšie negatívne dopady vaskulitídy budú v kvalite zraku, videní. Takisto sa dá predpokladať, že ak má pacient chronickú ischemickú chorobu srdca, vaskulitídou budú poškodené srdcové cievy.“

Koagulopatia (porucha krvnej zrážanlivosti) môže spôsobiť vznik trombu – krvnej zrazeniny a upchatie cievy, čím dôjde k akútnej kyslíkovej nedostatočnosti v oblasti zásobovanej danou cievou. Ako ste už určite počuli, tromby sa môžu vyskytnúť na rôznych miestach: v mozgu, obličkách, srdci atď. Či ide o zlyhávanie orgánov následkom COVIDu alebo o predispozíciu spred ochorenia COVID-19, je v podstate jedno. Tieto stavy sú rovnaké a zároveň u každého pacienta veľmi individuálne. Jednoznačne ich môže posudzovať len lekár, resp. konzílium lekárov. Liečba a užívanie akýchkoľvek prípravkov patrí tiež výhradne do rúk lekára.

Aké sú najčastejšie príznaky a symptómy aj vyššie menovaných ochorení, ktoré pretrvávajú po prekonaní COVID-u?

Je to neustála únava a rozladenosť, problémy s kašľom a dýchaním, pretrvávajúca vyššia telesná teplota, bolesti a strata chute a čuchu. Pacienti môžu trpieť poškodením rôznych orgánov, pečene, obličiek, mozgu, poškodeniami nervov i svalov. Existuje tu riziko trombózy s infarktom srdca, mozgovou príhodou či pľúcnou embóliou.

„Post-covidový rehabilitačný program je určený pre ľudí, ktorí trpia následkami respiračných ochorení a funkčných zlyhaní vnútorných orgánov, zvlášť pre pacientov s prekonaným ochorením COVID-19 stredne ťažkého priebehu. Rehabilitácia pomáha nielen konkrétnemu bolestivému telesnému orgánu, ale všetkým systémom a orgánom v tele vrátiť ich funkčnosť.“ , hovorí MUDr. Inna Durda, vedúca lekárka Oddelenia hyperbarickej oxygenoterapie OXYMED v ADELI Medical Center v Piešťanoch.

Pracovisko hyperbarickej oxygenoterapie OXYMED v ADELI Medical Center v Piešťanoch má už 3 mesiace skúsenosti s post-covidovou rehabilitáciou. 3 programy ponúkajú rôznu dĺžku, intenzitu a spektrum terapií, pričom hlavným pilierom post-covidovej rehabilitácie je hyperbarická komora.
Viac sa dočítate tu: https://oxymed.sk/nase-skusenosti-s-covidom/

HAUX-STARMED 2200/5,5/XL

Technologické zariadenie Centra HBO je tvorené 12miestnou pretlakovou komorou typu HAUX-STARMED 2200/5,5/XL nemeckého výrobcu HAUX-Life Support, GmbH s dodatočnými 2 miestami v predkomore. V komore je možné liečiť i pacienta na lôžku.

Maximálny prevádzkový tlak komory je 5 bar (6,5 ATA). Súčasťou základného vybavenia je vstavané plne automatizované hasiace zariadenie, audio/video monitoring pacienta, klimatizácia, počítačové/manuálne riadenie samotnej expozície, meranie % saturácie kyslíka, meranie % obsahu O2 v atmosfére komory, odsávací prístroj. Súčasťou komory je zásobovacia komora – tunel. Komora je plnená (tlakovaná) vzduchom (nie 100% kyslíkom, ako to je pri 1miestnych komorách), samotný 100% medicinálny kyslík pacienti inhalujú prostredníctvom masiek s uzatvoreným okruhom.
 • kapacita pre 12 osôb
 • možnosť ležiaceho pacienta
 • max. prevádzkový tlak 5 bar
 • plnenie atmosférickým vzduchom
 • audio/video monitoring pacienta
 • automatizované riadenie expozície
 • meranie % saturácie kyslíka a % obsahu kyslíka v atmosfére komory
 • inhalácia medicinálneho kyslíka prostredníctvom masiek s uzatvoreným okruhom
 • audio a video systém pre pacienta
 • integrované hasiace zariadenie
Rýchly kontakt

  Osobné údaje, ktoré poskytnete prostredníctvom tohto formulára bude spracúvať prevádzkovateľ: ADELI s.r.o., so sídlom Hlboká 45, 921 01 Piešťany, Slovenská republika, IČO: 35 850 655. Predmetné osobné údaje budú spracúvane pre účely poskytnutia informácií o službách a produktoch OXYMED Centra ako aj iných informácií, o ktoré požiadate a budú spracúvane na základe oprávneného záujmu.