fbpx

Od milej pacientky z Postcovidovej rehabilitácie sme zhruba 3 mesiace po jej liečbe dostali tieto krásne slová. Zdieľame ich s Vami a želáme všetkým veľa zdravia, opatrnosť a rešpekt pred ochorením, ktoré nie je chrípkou?

Čo sa týka rehabilitácie v ADELI centre, musím iba konštatovať, že nič lepšie ma nemohlo postretnúť. Prichádzala som do Vášho centra (po prekonaní COVIDu – pozn. red.) podľa môjho názoru ako „troska“, ktorá nevládala dýchať a ani naplno rozmýšľať a sústrediť sa. Aj čo sa týka fyzickej kondície, ale hlavne psychickej to nebolo nič super. U Vás som dostala starostlivosť, odpovede na moje otázky ako aj poradenstvo od pána Dr. Erkina, ktoré ma naštartovalo. Už po treťom dni som na sebe cítila kladné výsledky. Zlepšovalo sa mi dýchanie. Bolesti hlavy, ktoré ma sprevádzali posledných 12 týždňov sa zrazu strácali. Kadiaľ chodím, všadiaľ odporúčam návštevu hyperbarickej komory. Po návrate domov po pobyte u Vás som nastúpila opäť do práce. Bolo to síce náročné, únava sa stále prejavovala, ale moje sústredenie sa, ako aj pamäť boli neporovnateľné s časom tesne po prekonaní COVID-19. Na odporúčanie môjho pľúcneho lekára som ešte 10 dní mala rehabilitácie (inhalovanie Vincentky, dychové cvičenie, masáže) v rehabilitačnom zariadení v BB. Musím ale povedať, že prístup a profesionalita sa nedá porovnávať 🙂  Ešte raz Vám pekne ďakujem a prajem Vám všetko dobré. Lenka Dzúriková.

HAUX-STARMED 2200/5,5/XL

Technologické zariadenie Centra HBO je tvorené 12miestnou pretlakovou komorou typu HAUX-STARMED 2200/5,5/XL nemeckého výrobcu HAUX-Life Support, GmbH s dodatočnými 2 miestami v predkomore. V komore je možné liečiť i pacienta na lôžku.

Maximálny prevádzkový tlak komory je 5 bar (6,5 ATA). Súčasťou základného vybavenia je vstavané plne automatizované hasiace zariadenie, audio/video monitoring pacienta, klimatizácia, počítačové/manuálne riadenie samotnej expozície, meranie % saturácie kyslíka, meranie % obsahu O2 v atmosfére komory, odsávací prístroj. Súčasťou komory je zásobovacia komora – tunel. Komora je plnená (tlakovaná) vzduchom (nie 100% kyslíkom, ako to je pri 1miestnych komorách), samotný 100% medicinálny kyslík pacienti inhalujú prostredníctvom masiek s uzatvoreným okruhom.
 • kapacita pre 12 osôb
 • možnosť ležiaceho pacienta
 • max. prevádzkový tlak 5 bar
 • plnenie atmosférickým vzduchom
 • audio/video monitoring pacienta
 • automatizované riadenie expozície
 • meranie % saturácie kyslíka a % obsahu kyslíka v atmosfére komory
 • inhalácia medicinálneho kyslíka prostredníctvom masiek s uzatvoreným okruhom
 • audio a video systém pre pacienta
 • integrované hasiace zariadenie
Rýchly kontakt

  Osobné údaje, ktoré poskytnete prostredníctvom tohto formulára bude spracúvať prevádzkovateľ: ADELI s.r.o., so sídlom Hlboká 45, 921 01 Piešťany, Slovenská republika, IČO: 35 850 655. Predmetné osobné údaje budú spracúvane pre účely poskytnutia informácií o službách a produktoch OXYMED Centra ako aj iných informácií, o ktoré požiadate a budú spracúvane na základe oprávneného záujmu.