fbpx

 

 

 

Zotavili sme sa, ale nie sme zdraví. Aj po zdolaní infekcie vírusom Sars-CoV-2 a prekonaní ochorenia Covid-19 badáme, že pretrvávajú rôzne dopady na telo a psychiku. Mnohí trpia dlhodobými účinkami, ako je dýchavičnosť, vyčerpanie a únava.

Väčšina chorých prežije nákazu koronavírusom Sars-CoV-2 zrejme bez následkov. Ale niektorí ľudia, dokonca aj tí, ktorí mali mierny priebeh ochorenia, majú aj po počiatočnom zotavení stále príznaky. Hovoríme o Syndróme Post COVID -19 – postcovidovom syndróme.

Účinky infekcie na telo a myseľ sú rozmanité. Pretrvávajúce príznaky ochorenia COVID-19 sú najčastejšie u starších ľudí a ľudí s mnohými vážnymi už existujúcimi ochoreniami. Mladí, inak zdraví ľudia sa tiež môžu niekoľko týždňov až mesiacov po infekcii necítiť dobre. Najčastejšie príznaky a symptómy, ktoré pretrvávajú v priebehu času sú:

 • neustála únava a slabosť
 • kašeľ a ťažkosti s dýchaním
 • bolesť v končatinách
 • vyčerpanie

Mnoho pacientov tiež hlási pretrvávajúce emocionálne a psychické strádanie. Toto môže byť posilnené skutočnosťami ako:

 • strach zo straty zamestnania
 • skrátená práca
 • problémy so starostlivosťou o deti
 • domáce násilie

Výskumníci v Číne a Amerike pozorovali, že pacienti trpia chronickým poškodením pľúcneho tkaniva (pľúcna fibróza). Poškodenie obličiek, pečene, mozgu a nervových buniek sú tiež možné dôsledky. Takisto existuje riziko trombózy so srdcovým infarktom, cievnou mozgovou príhodou a pľúcnou embóliou.

Koncepcia OXYMED-u

Centrum OXYMED vytvorilo liečebný program, ktorý je v Európe jedinečný pre ľudí, ktorí prežili nákazu koronavírusom SARS-CoV-2.

Hyperbarická kyslíková terapia v kombinácii s pľúcnou rehabilitáciou je jedinečná svojho druhu. Pri hyperbarickom okysličovaní (TERAPIA HBO), pacient vdychuje kyslík pod tlakom. V hyperbarickej komore sa „telo prebudí dýchaním“. Proces  regenerácie  v tele je aktivovaný a podporovaný dodaným kyslíkom v kombinácii s individuálnym rehabilitačným programom.

Rehabilitačný cieľ

Zameriavame sa na zvládanie a znižovanie príznakov ochorenia, ako aj na fyzickú regeneráciu, zlepšovanie každodenných funkcií a pohody.

Špecifické ciele pri vybavovaní fyzických sťažností sú:

 • Zlepšenie príznakov dýchania a dýchavičnosti
 • Zlepšenie fyzickej výkonnosti, sily, vytrvalosti a kondície
 • Školenie, ako sa vysporiadať s príznakmi
 • Zníženie fyzických symptómov ochorenia, rozvoj dôvery vo fyzickú odolnosť prostredníctvom cielenej odbornej prípravy

Naša terapia je zložená z viacerých modulov a spočíva v napĺňaní liečebných cieľov, ktoré sú koordinované s pacientom na základe príznakov ochorenia. Plán následnej starostlivosti zabezpečuje bezproblémový prechod na ambulantnú liečbu.

Liečebný program

Najväčšie výhody pre každého pacienta v centre OXYMED spočívajú v individuálne prispôsobenom, vysoko intenzívnom liečebnom programe a komplexnej starostlivosti. Až 4 hodiny denne a päť dní v týždni. Tím odborníkov zahŕňa:

 • lekári
 • fyzioterapeuti
 • zdravotné sestry a zdravotnícki pracovníci
 • ergoterapeuti
 • športoví a pohyboví terapeuti
 • respiračné terapeuti
 • výživa

Individuálne plánovanie liečby prebieha podľa zamerania symptómov a rehabilitačných cieľov:

 • Hyperbarická kyslíková terapia v kyslíkovej komore HAUX
 • Respiračná fyzioterapia, reflexná dýchacia terapia, tréning dýchacích svalov
 • Neuromuskulárna elektroliečba
 • Výživové poradenstvo
 • Fyzioterapia
 • Hydroterapia
 • bolesti (v prípade potreby)
 • manuálna terapia
 • Fyzický tréning, vytrvalostný tréning, silový tréning

S cieľom umožniť úplné funkčné zotavenie organizmu a návrat do života po Korone, mali by sa zvažovať cielené rehabilitačné opatrenia.

 

 

[popup_trigger id=“1464″ tag=“a“ classes=“button_podstranky popup center“]MÁTE OTÁZKY?[/popup_trigger]

Takto prebieha rehabilitácia:

HAUX-STARMED 2200/5,5/XL

Technologické zariadenie Centra HBO je tvorené 12miestnou pretlakovou komorou typu HAUX-STARMED 2200/5,5/XL nemeckého výrobcu HAUX-Life Support, GmbH s dodatočnými 2 miestami v predkomore. V komore je možné liečiť i pacienta na lôžku.

Maximálny prevádzkový tlak komory je 5 bar (6,5 ATA). Súčasťou základného vybavenia je vstavané plne automatizované hasiace zariadenie, audio/video monitoring pacienta, klimatizácia, počítačové/manuálne riadenie samotnej expozície, meranie % saturácie kyslíka, meranie % obsahu O2 v atmosfére komory, odsávací prístroj. Súčasťou komory je zásobovacia komora – tunel. Komora je plnená (tlakovaná) vzduchom (nie 100% kyslíkom, ako to je pri 1miestnych komorách), samotný 100% medicinálny kyslík pacienti inhalujú prostredníctvom masiek s uzatvoreným okruhom.
 • kapacita pre 12 osôb
 • možnosť ležiaceho pacienta
 • max. prevádzkový tlak 5 bar
 • plnenie atmosférickým vzduchom
 • audio/video monitoring pacienta
 • automatizované riadenie expozície
 • meranie % saturácie kyslíka a % obsahu kyslíka v atmosfére komory
 • inhalácia medicinálneho kyslíka prostredníctvom masiek s uzatvoreným okruhom
 • audio a video systém pre pacienta
 • integrované hasiace zariadenie
Rýchly kontakt

  Osobné údaje, ktoré poskytnete prostredníctvom tohto formulára bude spracúvať prevádzkovateľ: ADELI s.r.o., so sídlom Hlboká 45, 921 01 Piešťany, Slovenská republika, IČO: 35 850 655. Predmetné osobné údaje budú spracúvane pre účely poskytnutia informácií o službách a produktoch OXYMED Centra ako aj iných informácií, o ktoré požiadate a budú spracúvane na základe oprávneného záujmu.