fbpx

Vítame čitateľky a čitateľov Slovenky na stránke OXYMED, hyperbarickej komory v Piešťanoch.

Zoznámte sa s ďalšími podrobnosťami o možnostiach hyperbarickej oxygenoterapie na týchto stránkach a prosím, v prípade záujmu o terapiu vyplňte registračný formulár. Obratom sa s Vami spojíme, pripravení odpovedať všetky Vaše otázky!

  V súlade so zákonom č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa informujeme ctených zákazníkov:

  a) Poskytovateľom kupónu je spoločnosť Alpha H.R. s.r.o., Ducové 180, 92221 Ducové, kontakt info@adelicenter.com.5
  b) Kupón sa vzťahuje výhradne na poskytnutie 2 lekárskych prehliadok a 10 terapií v hyperbarickej komore prevádzkovanej spoločnosťou Alpha H.R. s.r.o. v ADELI Medical Center v Piešťanoch.
  c) O vstupe do hyperbarickej komory rozhoduje výhradne vedúci lekár Oddelenia hyperbarickej oxygenoterapie. Predmetným obsahom ponúkanej služby je výhradne vstupná, výstupná prehliadka a 10 samostatných 75 minútových vstupov do hyperbarickej komory s minimálnym rozostupom 1 deň.
  d) Predpokladom čerpania hyperbarickej oxygenoterapie je absolvovanie tympanometrie, / test funkcie stredného ucha v ambulancii ORL./ Výsledok tympanometrie je nutné predložiť pred nástupom na terapie, resp. vyšetrenie poskytuje aj ušný lekár v ADELI vždy v pondelok, cena vyšetrenia je 45 Eur.
  e) Uplatnenie kupónu platí pre jednu osobu na maximálny počet 10 terapeutických sedení. Prenos kupónu resp. nevyčerpaných terapeutických sedení je možný len vo výnimočných prípadoch a len so súhlasom vedúceho lekára Oddelenia hyperbarickej oxygenoterapie.
  f) Uplatniteľom kupónu môže byť len osoba, ktorá prešla aktuálnou vstupnou lekárskou prehladkou a bola na terapiu indikovaná.
  g) V prípade predčasného ukončenia série terapeutických sedení zo zdravotných dôvodov bude klientovi účtovaný počet reálne absolvovaných terapií v cene 49,90 eur/ terapeutickú jednotku.
  h) Úhrada absolvovaných terapií na základe faktúry je splatná po ukončení terapií.
  i) Špeciálna cena je uplatniteľná po predložení vystrihnutého kupónu z časopisu Slovenka.
  j) Kupón je platný do konca roka 2025.
  k) Kupón sa dá uplatniteľom čerpať len na adrese Hlboká 45, Piešťany.
  l) Kupón nebude akceptovaný, pokiaľ je skopírovaný, poškodený, pozmenený alebo bol nadobudnutý protiprávnym konaním.
  m) Uplatnením kupónu sa uplatniteľ zaväzuje poskytovateľovi kupónu, že je riadnym, oprávneným držiteľom predmetného kupónu a že ho používa v dobrej viere.
  n) V prípade vzniku škody v súvislosti s protiprávnym použitím kupónu si poskytovateľ kupónu môže uplatniť právo na náhradu škody.
  o) Hodnotu kupónu nie je možné uplatniť v hotovosti.

  HAUX-STARMED 2200/5,5/XL

  Technologické zariadenie Centra HBO je tvorené 12miestnou pretlakovou komorou typu HAUX-STARMED 2200/5,5/XL nemeckého výrobcu HAUX-Life Support, GmbH s dodatočnými 2 miestami v predkomore. V komore je možné liečiť i pacienta na lôžku.

  Maximálny prevádzkový tlak komory je 5 bar (6,5 ATA). Súčasťou základného vybavenia je vstavané plne automatizované hasiace zariadenie, audio/video monitoring pacienta, klimatizácia, počítačové/manuálne riadenie samotnej expozície, meranie % saturácie kyslíka, meranie % obsahu O2 v atmosfére komory, odsávací prístroj. Súčasťou komory je zásobovacia komora – tunel. Komora je plnená (tlakovaná) vzduchom (nie 100% kyslíkom, ako to je pri 1miestnych komorách), samotný 100% medicinálny kyslík pacienti inhalujú prostredníctvom masiek s uzatvoreným okruhom.
  • kapacita pre 12 osôb
  • možnosť ležiaceho pacienta
  • max. prevádzkový tlak 5 bar
  • plnenie atmosférickým vzduchom
  • audio/video monitoring pacienta
  • automatizované riadenie expozície
  • meranie % saturácie kyslíka a % obsahu kyslíka v atmosfére komory
  • inhalácia medicinálneho kyslíka prostredníctvom masiek s uzatvoreným okruhom
  • audio a video systém pre pacienta
  • integrované hasiace zariadenie
  Rýchly kontakt

   Osobné údaje, ktoré poskytnete prostredníctvom tohto formulára bude spracúvať prevádzkovateľ: ADELI s.r.o., so sídlom Hlboká 45, 921 01 Piešťany, Slovenská republika, IČO: 35 850 655. Predmetné osobné údaje budú spracúvane pre účely poskytnutia informácií o službách a produktoch OXYMED Centra ako aj iných informácií, o ktoré požiadate a budú spracúvane na základe oprávneného záujmu.