fbpx

Kombinujeme respiračné terapie s pobytom v hyperbarickej komore: piešťanské ADELI ponúka postcovidovú rehabilitáciu, aká neexistuje nikde v Európe.

20 ton ťažká hyperbarická komora v oddelení OXYMED sa ocitla v centre pozornosti reportáže z ADELI, ktorú nakrútila rakúska televízia ORF.

Dlhý covid je ochorenie, ktoré trápi až 20% pacientov, ktorí mali ťažký, ale i paradoxne, veľmi ľahký priebeh ochorenia. Pretrvávajú u nich závažné zdravotné problémy ako napríklad úplná vyčerpanosť, zmätenosť, bolesti hlavy, problémy so srdcom a dýchaním. Množstvo ľudí sa stále cíti výkonnostne “úplne na dne” a namiesto nástupu do práce a bežného života hľadajú pomoc odborníkov. Postcovidová rehabilitácia hradená zdravotnou poisťovňou sa však týka len ľudí po hospitalizácii, resp. treba na ňu čakať niekoľko mesiacov. Samoplatcovia majú v ADELI možnosť rehabilitovať v rámci program Postcovidovej rehabilitácie hneď. Program pozostáva zo 75 minútových denných terapií v hyperbarickej komore, dýchacích cvičení, meditácie, fyzioterapie, manuálnej terapie a Nordic walkingu.

Účinky hyperbarickej komory sa prejavujú na zlepšení bunkového metabolizmu, čím prichádza k regenerácii orgánov v celom tele. Nech už infekcia spôsobila poškodenie na pľúcach, obličkách, koži, intenzívnym okysličením sa vracia orgánom ich zdravá funkčnosť. Ako hovorí v príspevku odborný poradca ADELI Dr. Heinrich Binder, ADELI čerpá pri rehabilitovaní dlhého covidu so znalostí a skúseností liečby po cievnej mozgovej príhode, nakoľko príznaky po mŕtvici i postcovidové syndrómy sa prekrývajú, napríklad vo forme chronickej únavy.

Celú reportáž nájdete TU.

HAUX-STARMED 2200/5,5/XL

Technologické zariadenie Centra HBO je tvorené 12miestnou pretlakovou komorou typu HAUX-STARMED 2200/5,5/XL nemeckého výrobcu HAUX-Life Support, GmbH s dodatočnými 2 miestami v predkomore. V komore je možné liečiť i pacienta na lôžku.

Maximálny prevádzkový tlak komory je 5 bar (6,5 ATA). Súčasťou základného vybavenia je vstavané plne automatizované hasiace zariadenie, audio/video monitoring pacienta, klimatizácia, počítačové/manuálne riadenie samotnej expozície, meranie % saturácie kyslíka, meranie % obsahu O2 v atmosfére komory, odsávací prístroj. Súčasťou komory je zásobovacia komora – tunel. Komora je plnená (tlakovaná) vzduchom (nie 100% kyslíkom, ako to je pri 1miestnych komorách), samotný 100% medicinálny kyslík pacienti inhalujú prostredníctvom masiek s uzatvoreným okruhom.
 • kapacita pre 12 osôb
 • možnosť ležiaceho pacienta
 • max. prevádzkový tlak 5 bar
 • plnenie atmosférickým vzduchom
 • audio/video monitoring pacienta
 • automatizované riadenie expozície
 • meranie % saturácie kyslíka a % obsahu kyslíka v atmosfére komory
 • inhalácia medicinálneho kyslíka prostredníctvom masiek s uzatvoreným okruhom
 • audio a video systém pre pacienta
 • integrované hasiace zariadenie
Rýchly kontakt

  Osobné údaje, ktoré poskytnete prostredníctvom tohto formulára bude spracúvať prevádzkovateľ: ADELI s.r.o., so sídlom Hlboká 45, 921 01 Piešťany, Slovenská republika, IČO: 35 850 655. Predmetné osobné údaje budú spracúvane pre účely poskytnutia informácií o službách a produktoch OXYMED Centra ako aj iných informácií, o ktoré požiadate a budú spracúvane na základe oprávneného záujmu.