fbpx

Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií sa na Slovensku lieči 355-tisíc diabetikov a ročne pribudne viac ako 22-tisíc nových prípadov, ktorým diagnostikujú cukrovku. Monitoringu diabetu je celosvetovo venovaný 14. apríl.

Diabetes mellitus je jedno z najrozšírenejších ochorení na Slovensku a zanedbaná či neskorá liečba má na človeka devastačný vplyv. Jednou z komplikácií spôsobených cukrovkou sú aj defekty dolných končatín, označované ako diabetická noha. Tie vznikajú ako dôsledok postihnutia ciev a nervov, spôsobeného zvýšenou hladinou cukru v krvi diabetika. Pri neskorej a nedostatočnej starostlivosti lekári pristupujú až k amputácii končatiny ako ochrane pred otravou krvi. Podľa štatistík NCZI bolo v roku 2017 na Slovensku vykonaných 4 096 amputácií dolných končatín, čo je oproti roku 2012 nárast o vyše tisíc prípadov! Kým v Českej republike počty amputácií klesajú, u nás zaznamenávame opačný trend. Tento alarmujúci stav sa dá zvrátiť správnou medikáciou, disciplinovanosťou pacienta a podpornou terapiou.

Kyslík prináša do buniek život

„Za základné faktory vytvorenia diabetických defektov sa považuje diabetická angio – a  neuropatia (poškodenie ciev a nervov), ischémia (nedostatok kyslíka) tkanív nohy a infekcia. Vzniká pritom porucha kapilárneho prietoku a následne pokles tkanivovej oxygenácie (prekysličenia), ktorej dôsledkom je vznik ulcerácií (vredov).  Odumieranie tkanív či poškodenie tkanív šíriacou sa infekciou môže byť dôvodom až pre amputáciu končatiny,“ hovorí Dr. Inna Durda, vedúca lekárka Oddelenia hyperbarickej oxygenoterapie ADELI Medical Centra, medzinárodného rehabilitačného centra v Piešťanoch.

Jednou z podporných terapií, ktorá pomôže minimalizovať riziká hraničných infekcií na dolných končatinách, je práve kyslíková terapia.

„Vzduch, ktorý normálne dýchame, obsahuje 21 % kyslíka a 78 % dusíka. Pri hyperbarickej oxygenoterapii (ďalej HBOT) sa vdychová koncentrácia kyslíka blíži k 100 %, je teda 5-krát vyššia. Dýchaním kyslíka pod zvýšeným tlakom sa zvyšuje rozpustnosť kyslíka v krvnej plazme, v lymfatickej tekutine, v črevách a v mozgovomiechovom moku. A v týchto podmienkach je molekulám kyslíka “umožnené” dostať sa do tkanív poškodených nedostatkom kyslíka či infekciou v diabetickej nohe. Zvýšená prítomnosť kyslíka tam pôsobí antibakteriálne a zaceľujúco, infekcie ustupujú a rany sa hoja. „ Je všeobecne známe a opakovane dokázané, že HBO terapia hojí rany pacientov so syndrómom diabetickej nohy až 3-násobne úspešnejšie ako terapia bez HBO, čím sa významne predchádza amputácii nohy,“ dodáva Dr. Durda.

Vedecké štúdie dokazujú pozitívny vplyv HBOT aj na ďalšie typy diagnóz. V chronických prípadoch kyslík vo zvýšenej koncentrácii stimuluje “spiace” bunky, ktoré v mozgu vznikajú pri nedostatočnom okysličení, po úrazoch mozgu, cievnych mozgových príhodách alebo hypoxickom poškodení mozgu z rôznych príčin. Hyperbarická oxygenoterapia je veľmi účinnou podpornou terapiou aj pri začínajúcich štádiách šušťania v ušiach (tinnite). V neposlednom rade spôsobuje zvýšená koncentrácia kyslíka rýchlejší rast nových buniek a pôsobí omladzujúco.

HAUX-STARMED 2200/5,5/XL

Technologické zariadenie Centra HBO je tvorené 12miestnou pretlakovou komorou typu HAUX-STARMED 2200/5,5/XL nemeckého výrobcu HAUX-Life Support, GmbH s dodatočnými 2 miestami v predkomore. V komore je možné liečiť i pacienta na lôžku.

Maximálny prevádzkový tlak komory je 5 bar (6,5 ATA). Súčasťou základného vybavenia je vstavané plne automatizované hasiace zariadenie, audio/video monitoring pacienta, klimatizácia, počítačové/manuálne riadenie samotnej expozície, meranie % saturácie kyslíka, meranie % obsahu O2 v atmosfére komory, odsávací prístroj. Súčasťou komory je zásobovacia komora – tunel. Komora je plnená (tlakovaná) vzduchom (nie 100% kyslíkom, ako to je pri 1miestnych komorách), samotný 100% medicinálny kyslík pacienti inhalujú prostredníctvom masiek s uzatvoreným okruhom.
 • kapacita pre 12 osôb
 • možnosť ležiaceho pacienta
 • max. prevádzkový tlak 5 bar
 • plnenie atmosférickým vzduchom
 • audio/video monitoring pacienta
 • automatizované riadenie expozície
 • meranie % saturácie kyslíka a % obsahu kyslíka v atmosfére komory
 • inhalácia medicinálneho kyslíka prostredníctvom masiek s uzatvoreným okruhom
 • audio a video systém pre pacienta
 • integrované hasiace zariadenie
Rýchly kontakt

  Osobné údaje, ktoré poskytnete prostredníctvom tohto formulára bude spracúvať prevádzkovateľ: ADELI s.r.o., so sídlom Hlboká 45, 921 01 Piešťany, Slovenská republika, IČO: 35 850 655. Predmetné osobné údaje budú spracúvane pre účely poskytnutia informácií o službách a produktoch OXYMED Centra ako aj iných informácií, o ktoré požiadate a budú spracúvane na základe oprávneného záujmu.