Liečba diagnóz

Neurologické a neurogenné ochorenia, zle hojiace sa rany. Regeneračné a reparačné procesy mozgových buniek. Zlepšenie zdravotného stavu. V týchto prípadoch chýba telu kyslík a dodaný kyslík lieči.

Mám zdravotný problém
Zotavenie a regenerácia

Ľudia po operáciách a zraneniach a ochoreniach, ktorí chcú svoj zdravotný stav rýchlo vrátiť do normálu. Regeneračné a reparačné procesy v tkanivách. Dodaný kyslík tu predstavuje podpornú metódu.

Chcem sa zotaviť
Starostlivosť o športovcov, Wellness & Krása

Ženy aj muži, ktorí sa chcú cítit lepšie a krajšie, tiež športovci a manažéri, ktorí majú záujem posunúť hranice svojho výkonu na “next level”. Všetci títo nájdu v OXYMED riešenie pre dosiahnutie svojich cieľov.

Chcem byť krajší a výkonnejší

HAUX-STARMED 2200/5,5/XL

Technologické zariadenie Centra HBO je tvorené 12miestnou pretlakovou komorou typu HAUX-STARMED 2200/5,5/XL nemeckého výrobcu HAUX-Life Support, GmbH s dodatočnými 2 miestami v predkomore. V komore je možné liečiť i pacienta na lôžku.

Maximálny prevádzkový tlak komory je 5 bar (6,5 ATA). Súčasťou základného vybavenia je vstavané plne automatizované hasiace zariadenie, audio/video monitoring pacienta, klimatizácia, počítačové/manuálne riadenie samotnej expozície, meranie % saturácie kyslíka, meranie % obsahu O2 v atmosfére komory, odsávací prístroj. Súčasťou komory je zásobovacia komora – tunel.

Komora je plnená (tlakovaná) vzduchom (nie 100% kyslíkom, ako to je pri 1miestnych komorách), samotný 100% medicinálny kyslík pacienti inhalujú prostredníctvom masiek s uzatvoreným okruhom.

  • kapacita pre 12 osôb
  • možnosť ležiaceho pacienta
  • max. prevádzkový tlak 5 bar
  • plnenie atmosférickým vzduchom
  • audio/video monitoring pacienta
  • automatizované riadenie expozície
  • meranie % saturácie kyslíka a % obsahu kyslíka v atmosfére komory
  • inhalácia medicinálneho kyslíka prostredníctvom masiek s uzatvoreným okruhom
  • audio a video systém pre pacienta
  • integrované hasiace zariadenie
Rýchly kontakt

Vaše údaje nie sú žiadným spôsobom spracovávané ani uchovávané